START

Välkommen till Inköp Gävleborg

Inköp Gävleborg är verksamma i nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg genomför upphandlingar samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag.

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Älvkarleby

avtal

AKTUELLT
 • Nya avtal på porslin- och husgeråd fr.o.m. 1 juni

  From 1 juni 2016, gäller nya avtal på porslin- och husgeråd.
  Avtalen gäller för samtliga kommuner i länet samt Gavlefastigheter AB, AB Gavlegårdarna,
  Gästrike vatten AB, Gästrike Återvinnare och Gävle Energi AB.

  Det är Martin & Servera och Menigo Foodservice som fått nytt förtroende för en ny avtalsperiod.
  Avtalsperioden är 2016-06-01 – 2019-05-31, med möjlighet till förlängning 1 år.
  Vid avrop väljer beställaren den leverantör som vid avropstillfället bäst kan tillgodose behovet med hjälp av nedanstående kriterier.
  Angivna kriterier är ej rangordnande:
  • Pris
  • Form/färg
  • Funktionella/tekniska egenskaper
  • Leveranstid

  All övrig avtalsinformation finns via avtalsdatabasen i Kommers www.inkopgavleborg.se
  Avtalet blir synligt from 1 juni.

 • Se upp för blufföretag i sommar

  Sommar och semester innebär inte bara sol och ledighet. Det är också högsäsong för bluffmakare av olika slag. Både privata företag och offentlig verksamhet får bluffakturor och påhälsningar av oseriösa försäljare som påstår sig redan vara leverantörer.

  Tänk på att de leverantörer som har avtal normalt sett inte ägnar sig åt uppsökande verksamhet. Kontrollera därför i avtalsdatabasen vilka leverantörer ni har avtal med och kontakta vår kundtjänst om du är osäker.

  INFORMERA ALLA MEDARBETARE
  Det är extra viktigt att vikarier/sommarjobbare får information om vad som gäller beträffande inköp och beställningar av varor och tjänster när ordinarie personal inte finns på plats.

  Meddela gärna oss på Inköp Gävleborg om någon i din verksamhet kontaktats av oseriösa säljare så kan vi hjälpa till att varna andra.

 • Renhållning med kvalitet

  hushallsavfall_nyhetsbrev
  Kommunerna i Hälsingland övergår en efter en till att erbjuda sina invånare möjligheten att sortera sitt matavfall och i april 2017 är det Hudiksvalls tur. Förändringen föregås av en omfattande upphandling med höga såväl miljö- som kvalitetskrav.

  – I en upphandling av det här värdet och storleken krävs ett omfattande arbete med att ta fram underlagen och där spelar kommunens representanter en stor roll. I det här fallet har det resulterat i en upphandling med mycket genomtänkt kravställning, säger Mikael Hjelm, upphandlare på Inköp Gävleborg.

  Bland annat har högsta möjliga krav ställts på fordonen som måste leva upp till miljökraven för utsläppsklass Euro 6. Lars Hedström arbetar på Ulvbergets Återvinningscentral i Hudiksvall och har suttit med i referensgruppen för upphandlingen.
  – I och med att vi bedriver en miljöverksamhet är givetvis miljökraven väldigt viktiga. Vi har i upphandlingen också valt att sätta hög prioritet på kvalitet för att medborgarna ska få en så hög service som möjligt, säger Lars Hedström.

  Kvalitetskraven innebär bland annat att leverantörerna via en dator i fordonen rapporterar avvikelser som exempelvis överfulla eller felaktiga kärl. På så vis ska medborgaren snabbt kunna få hjälp med att åtgärda eventuella brister. Om man som leverantör inte följer dessa rutiner enligt avtalet riskerar man dessutom att få betala vite.
  – Servicen till medborgarna är avgörande och även leverantörerna måste förstå vikten av det. Vi ställer dessutom krav på att kunna placera information på fordonen, vilket är ett effektivt sätt att sprida information till medborgarna på, säger Lars Hedström.

  Svårigheten har varit att i underlagen tala om för leverantörerna vilken omfattning de skulle lämna pris på eftersom det inte gick att veta i förväg hur många hushåll som kommer att vara intresserade av att separera sitt matavfall från övriga hushållssopor.
  – För leverantörerna är naturligtvis det pris man lämnar beroende av hur mycket arbete uppdraget faktiskt ger. Vi har fått göra en uppskattning av hur stort intresset från medborgarna kommer att vara, ett intresse som under avtalstiden dessutom kommer att förändras, säger Lars Hedström.

  Värdet av upphandlingen uppgår till ca 50 miljoner och avtalet sträcker sig över 7 år.

Visa flera

Följ Inköp Gävleborg i sociala medier

KONTAKTA OSS
010 – 471 30 01

Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00

E-post: info@inkopgavleborg.se