START

Välkommen till Inköp Gävleborg

Inköp Gävleborg är verksamma i nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg genomför upphandlingar samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag.

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Älvkarleby

avtal

AKTUELLT
 • Företagarfrukost med fokus på höstens affärsmöjligheter

  Missa inte höstens affärsmöjligheter när Inköp Gävleborg tillsammans med Söderhamns kommun finns på plats på Faxeparks företagarfrukost för att informera om vilka upphandlingar som är på gång.

  Med avtalsområden som kioskprodukter, livsmedel i konsumentförpackning, byggmaterial, järnhandelsvaror, fordonstillbehör och reservdelar finns något för både små- medelstora- och större företag i upphandlingsplanen.

  Läs mer och anmäl dig senast 20/9 på www.soderhamn.se>>

 • Nu söker vi förbundsdirektör

  Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är ett gemensamt organ för inköpssamverkan för nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Som ”Partnern för den bästa affären” har Inköp Gävleborg uppdraget att utifrån sina tio medlemskommuners behov ansvara för upphandlingsverksamheten. Även ett flertal av de kommunala bolagen använder sig av Inköp Gävleborgs tjänster.

  Ett ökat intresse för inköps- och upphandlingsfrågor finns bland såväl medlemskommunerna som näringslivet, där den goda offentliga affären utgör en viktig del i en region som växer och utvecklas. Antalet upphandlingsuppdrag ökar ständigt och omfattar idag över 500 upphandlingar per år inom allt ifrån kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. Osäkerhet kring en av medlemskommunernas fortsatta medlemskap i Inköp Gävleborg bidrar även det till att du som förbundsdirektör kommer att driva arbetet i en organisation i förändring.

  Du är kommunalförbundets ledande tjänsteman och direkt underställd förbundsdirektionen där ditt uppdrag finns förtydligat i en förbundsordning. Du rapporterar direkt till förbundsdirektionen och ansvarar för att dess beslut verkställs samt har ekonomiansvaret för en budget på 23 mkr samt personal- och arbetsmiljöansvar. Du är också föredragande i det ägarsamråd som finns och som behandlar strategiska frågor kring samverkan i inköps- och upphandlingsfrågor.

  Som förbundsdirektör ansvarar du för personal- och arbetsledning av organisationens ca 30 medarbetare. Du är en närvarande chef som får dina medarbetare att växa och utvecklas. Tillsammans med dina medarbetare sätter du upp mål för verksamheten och får alla att vilja bidra till att målen uppnås. Du samordnar arbetet inom organisationen och dess olika funktioner och skapar tydliga former för dialog och samverkan.

  Du är den som omvärldsbevakar och har ett stort intresse i frågor om offentlig upphandling. Du förutsätts ha god och regelbunden dialog med medlemskommunerna och är den som representerar kommunalförbundet i olika regionala och nationella nätverk.

  Medlemskommuner och organisation
  Medlemskommunerna som ingår i Inköp Gävleborg är Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby kommun.

  Inköp Gävleborg har flera kontor i varierande storlek i länet där huvudkontoret ligger i Söderhamn. Organisationen är indelad i kategoriteam med kunskap och erfarenhet inom olika branscher och merparten av de anställda är placerade på kontoren i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.

  Inom organisationen finns förutom upphandling även ekonomi-, kommunikatörs-, e-handels-, controller- och kundtjänstfunktioner. IT-stöd sköts via Gävle kommun och personaladministration via Söderhamns Kommun.

  Formell kompetens
  Högskoleexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande med inriktning mot ekonomi eller juridik.

  Erfarenhet
  Du ska ha:
  • några års erfarenhet som chef- och ledare med ekonomiskt ansvar.
  • erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsarbete med goda resultat.
  • förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
  • erfarenhet och/eller god kännedom om upphandling inom offentlig verksamhet.

  Personliga egenskaper
  Som person är du trygg, stabil och skapar engagemang och delaktighet genom ett tydligt ledarskap och god kommunikativ förmåga. Relationsskapande och samarbetsförmåga är avgörande för att underhålla och utveckla kontaktytorna och nätverken såväl runt omkring Inköp Gävleborg som internt i organisationen. Du har förmågan att arbeta med komplexa frågor, att analysera problem och lösa komplicerade frågor. Du är ekonomiskt medveten såväl i ditt budgetansvar som utifrån organisationens uppdrag och medlemskommunernas intressen.

  Kontakt
  Om Du vill veta mera, kontakta Bertil Eriksson, Förbundsdirektionens ordförande, 070 – 344 12 78, bertil.eriksson@ovanaker.se


  Ansökan

  Sista datum för ansökan: 2017-10-08
  Du ansöker via rekryteringskonsult Balkefors & Ponsiluoma:
  Till ansökningssidan >>
  Bifoga CV samt personligt brev till din ansökan.

  Ange löneanspråk

  Varaktighet/Arbetstid
  Tillsvidare, 100%

 • Nytt avtal för nutritionsprodukter

  Från 2017-09-15 är det ett nytt avtal på nutritionsprodukter som gäller. Det är samma leverantörer som tidigare men rangordningen kan ha förändrats.

  Info om avtalet och produkterna hittar du här >>

 • Ny grönsaksleverantör fr.o.m. 15 september

  Idag har kommunerna i Hälsingland Martin & Servera som grönsaksleverantör medan Gävle och Älvkarleby beställer från Upplands trädgårdsprodukter.

  Fr.o.m. 15 september byter ovanstående kommuner leverantör till Aktiebolaget Skövde Grönsakshus http://gronsakshuset.se/.

  Hofors och Ockelbo har kvar sin nuvarande leverantör till september 2018 innan de ansluter till detta avtal.

 • Socialt företag vann reserverad upphandling av fruktkorgar

  Andreas Helgesson, Stenbackens boende- och arbetskooperativ och Sandra Stark, Inköp Gävleborg


  Fr.o.m. 1 september har Söderhamns kommun en ny leverantör av fruktkorgar, det sociala företaget Stenbackens boende- och arbetskooperativ. Upphandlingen har genomförts som ett s.k. reserverat kontrakt vilket kortfattat innebär att enbart sociala företag haft möjlighet att vara med och lämna in anbud.

  Andreas Helgesson på Stenbacken är glad över att ha vunnit upphandlingen.
  – Just riktade upphandlingar som den här innebär stora möjligheter för oss som driver sociala företag. Samtidigt som vi kan ge fler personer sysselsättning och få in dem i arbetslivet så blir det också en kvalitetssäkring av vår egna verksamhet i och med att vi måste leva upp till de krav som kommunen ställer, säger Andreas.

  Processen med den reserverade upphandlingen startade redan under vintern då Inköp Gävleborg tillsammans med Söderhamns kommun började titta på möjligheterna med reserverade kontrakt. För att ta reda på mer om hur intresset bland de sociala företagen såg ut bjöds de in till dialog varefter man såg över vilka områden som behövde upphandlas som skulle passa bra att genomföra som reserverade kontrakt.

  Därefter har flera möten anordnats och de sociala företagen har getts möjlighet både till en grundläggande utbildning inom LOU och upphandling men också till en mer praktisk anbudsskola med fokus på hur man formulerar och lämnar in ett anbud.
  – Det har varit en bra process där vi mötts flera gånger och där vi har haft möjlighet att vara med och påverka. Därför blev det också enklare att ta steget och vara med och lämna anbud, säger Andreas Helgesson.

  Även upphandlare Sandra Stark på Inköp Gävleborg har en positiv upplevelse av både processen och resultatet av upphandlingen.
  – Vi lär oss mycket av att föra dialog med de sociala företagen. Speciellt roligt i just den här upphandlingen är att flera sociala företag valt att samarbeta och kommer att sköta olika delar av leveransen, säger Sandra.

  Sandra är den upphandlare hos Inköp Gävleborg som tillsammans med kommunens inköpssamordnare, Marie Emilsson, genomfört upphandlingen. Bakgrunden är en motion i Söderhamns kommun där det beslutats att två upphandlingar under året ska riktas till just sociala företag, vilket Marie fått i uppdrag att genomföra.
  – Det känns jättebra att vi nu är i hamn med avtalet. Fruktkorgarna kommer att bli något dyrare än tidigare, men istället ser vi stora vinster i att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ges möjlighet till sysselsättning. Dessutom kommer Stenbacken att sträva efter så stor andel ekologisk frukt som möjligt vilket känns viktigt både för dem och för oss, säger Marie Emilsson.

  Förutom Söderhamns kommun så ingår också bolagen Söderhamn Nära, Faxeholmen samt Inköp Gävleborg i Söderhamn som beställare/avropande enheter på avtalet.

  Fakta reserverade kontrakt
  En upphandlande myndighet har nu enligt LOU möjlighet att reservera deltagandet i upphandlingar för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration och där minst 30 procent av dem som leverantören sysselsätter är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  Mer om reserverade kontrakt kan du läsa på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Följ Inköp Gävleborg i sociala medier

KONTAKTA OSS
010 – 471 30 01
Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00
E-post: info@inkopgavleborg.se