START

Välkommen till Inköp Gävleborg

Inköp Gävleborg är verksamma i nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg genomför upphandlingar samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag.

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Älvkarleby

avtal

AKTUELLT
 • Inköp Gävleborg och Gävle kommun värdar för prestigefylld kongress

  På onsdagen stod det klart att Gävle kommun tillsammans med Inköp Gävleborg kommer att stå som värdar för SOI´s (Sveriges Offentliga Inköpare) årskongress i april 2017. Mötet lockar varje år cirka 700 deltagare som under tre dagar möts med ett gemensamt fokus – den offentliga affären.
  -Ett mycket glädjande besked och ett ärofyllt uppdrag, säger Johan Almesjö, Förbundsdirektör för Inköp Gävleborg.

  bilder från Gävle
  Det var i samband med årets möte i Göteborg som det enligt tradition offentliggjordes i vilken stad 2017 års kongress ska hållas.
  -Att få möjlighet att ha värdskapet för kongressen är ett kvitto såväl för vårt arbete med offentliga affärer i regionen som för Gävle kommun som anses vara en attraktiv stad med goda förutsättningar att anordna den här typen av arrangemang, säger Johan Almesjö.

  En kongress av den här storleken betyder oerhört mycket för näringslivet i Gävle. Gävle Convention Bureau beräknar att mötet kommer att omsätta drygt 7 miljoner kronor under de tre dagar mötet pågår. Att vara värd för arrangemanget är ett prestigefyllt uppdrag och konkurrensen om värdskapet är hård. Inköp Gävleborg och Gävle kommun har tillsammans med Gävle Convention Bureau arbetat målmedvetet under flera år för att få värdskapet till Gävle.

  Deltagarna utgörs av representanter från stat, kommuner och landsting, alltifrån upphandlare och inköpare till politiker och myndighetschefer. Fokus läggs varje år på de ämnen och frågeställningar som är aktuella just då och som driver utveckling inom området.
  -Frågor som idag alltmer är i fokus och som sannolikt kommer att vara en del av kongressen 2017 är hur den offentliga affären kan användas för att skapa tillväxt och hållbarhet i vårt samhälle, inte minst ur ett socialt perspektiv, säger Johan Almesjö.
  Mötet ger också en möjlighet för upphandlare från olika delar av Sverige att träffas, knyta kontakter och utbyta erfarenheter och kunskaper om den offentliga affären.

  Fakta om SOI
  SOI, Sveriges offentliga inköpare, bildades 1979 och har cirka 1300 medlemmar, verksamma inom området offentliga affärer. Föreningens ändamål är att aktivt verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Kongressen anordnas varje år i samband med föreningens årsmöte.
  http://www.soi.se

 • Leverantörsdialog sparar miljoner åt kommunerna
  dialog_nyhetsbrev_min
  Livsmedelsupphandlingen 2013 resulterade i stora besparingar åt kommunerna då det vid tidpunkten för att lämna anbud var ovanligt låga priser på just livsmedel.

  Tack vare dialog med leverantörerna ser nu avtalet ut att kunna spara ytterligare cirka 14 miljoner under kommande år åt Inköp Gävleborgs medlemskommuner.

  – Det var en av de nuvarande leverantörerna som uppmärksammade oss på hur mycket högre priserna vid anbudsläggning är idag jämfört med 2014 då avtalen tecknades. Genom att nyttja möjligheten att förlänga avtalen i ett år kan vi behålla samma prisnivå som då vi tecknade avtalen, förklarar Maria Larsson, upphandlare på Inköp Gävleborg.

  Dagens priser på livsmedel hade haft en stor inverkan på de kommunala budgetarna om en ny upphandling hade genomförts i nuläget. Förlängningen gynnar dock inte bara kommunerna utan även leverantörerna som får möjlighet att leverera i ytterligare ett år.

  Vikten av att föra dialog med leverantörerna är något som diskuteras mycket inom upphandlingsvärlden och man talar då ofta om dialogen innan och under upphandlingens gång.

  – Det här är ett lysande exempel på hur viktigt det är att också föra en kontinuerlig uppföljningsdialog med leverantörerna under avtalstiden, säger Maria Larsson.

 • Positivt möte med fokus på dialog
  Att upphandling är någonting krångligt och svårt är en vanligt förekommande åsikt hos företagare liksom att offentliga affärer är något av en annan värld. Veronica Fjäll, HNA (Hudiksvalls Näringslivs AB), stöter ofta på liknande föreställningar i mötet med olika företag.

  – Jag upplever att många är rädda för att ställa frågor om upphandling. Jag får ofta höra kommentarer som ”det är ingenting för mig” eller ”mitt företag är för litet”, i mina samtal med företagare, säger Veronica.

  Två av leverantörerna som varit i kontakt med Veronica är Niclas Svedberg, Täppa Trä, och Lisa Andersson, Univektor, som båda haft funderingar kring just kommunernas inköp. Niclas som tillverkar och utvecklar träprodukter för förskolemiljöer vill gärna sälja sina produkter till kommunens förskolor men stöter på hinder i och med att de redan har avtal med andra leverantörer. Även för Lisa Andersson, som föreläser och ger handledning inom dialog och tydlig kommunikation, väcker de offentliga affärerna många frågetecken.

  – Som ensamföretagare har frågan om offentlig upphandling varit ett ämne höljt i dunkel för mig och jag har alltid uppfattat det som att upphandling bara varit tillgängligt för mycket större företag, säger Lisa Andersson.

  Veronica Fjäll tog i och med Niclas och Lisas frågor initiativ till ett möte med Inköp Gävleborg. Under mötet förklarades dels grunderna inom upphandling men framförallt fick både Niclas och Lisa möjlighet att uttrycka sin uppfattning och ställa frågorna de funderat över.

  – Mötet redde ut många frågetecken och jag förstår bättre hur det fungerar nu och hur man ska gå till väga om man vill ha ett avtal. Bland annat fick jag veta att man i vissa upphandlingar kan lämna anbud inom olika delområden. Det underlättar för oss företagare som har ett lite mindre sortiment, säger Niclas Svedberg, Täppa Trä.

  Möten som detta har dock lika stor betydelse för Inköp Gävleborg som för företagarna.

  – Dialogen med företag och leverantörer är mycket viktig för oss. De sitter inne med stor kunskap om produkter och tjänster inom sina branscher, kunskap som skapar förutsättningar för goda affärer både för leverantörer och beställare, säger Michael Kazmierczak, Inköp Gävleborg.

  Mötet, som upplevdes som mycket positivt av alla parter, resulterar nu i att HNA tillsammans med Inköp Gävleborg framöver kommer att anordna flera informationsträffar för företagare där fokus kommer att vara just dialog men även information för att öka kunskapen om kommunernas inköp och den offentliga affären.

  – Jag tyckte att det här mötet var ett fantastiskt tillfälle för dialog och kunskapsutbyte och jag ser fram emot de utbildningstillfällen som HNA och Inköp Gävleborg erbjuder lite senare i vår, avslutar Lisa Andersson, Univektor.
  dialog_hna

Visa flera

Följ Inköp Gävleborg i sociala medier

KONTAKTA OSS
010 – 471 30 01

Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00

E-post: info@inkopgavleborg.se