År: 2017

Nya tröskelvärden för offentliga upphandlingar

Från och med årsskiftet höjs tröskelvärdena för offentliga upphandlingar, en prisjustering som genomförs vartannat år av EU-kommissionen. De nya tröskelvärdena fr.o.m. 2018-01-01 kan du se här >>

Är du vår nästa upphandlingschef?

Som upphandlingschef på Inköp Gävleborg ansvarar du för personal- och arbetsledning av organisationens ca 20 upphandlare stationerade på tre orter i länet. Du är en närvarande chef som får dina medarbetare att växa och utvecklas och har ett stort intresse

Lina Haglund ny förbundsdirektör hos Inköp Gävleborg

Nu är rekryteringen av ny förbundsdirektör till Inköp Gävleborg klar och det blir även fortsättningsvis Lina Haglund som kommer att axla rollen. Lina har sedan februari varit tillförordnad förbundsdirektör, men har även tidigare funnits i organisationen som upphandlare. Förbundsdirektören har

Ny rangordning för tolktjänster

Fr.o.m. 20171127 gäller en ny rangordning för tolktjänster. Rangordningen samt info om hur du beställer hittar du här eller i avtalsdatabasen Kommers. Avtalet avser både telefontolkar och platstolkar. Till info om rangordningen >>

Anbudsskolor för företag

Under hösten har vi på Inköp Gävleborg tillammans med medlemskommunerna startat upp arbetet med så kallade praktiska anbudsskolor. En anbudsskola riktar sig mot företagare och ger en inblick i LOU och vad som styr de offentliga inköpen men innehåller också

Inbjudan till Informationsmöte om Funktionsupphandling av ljus inom Bollnäs kommuns fastighetsbestånd

Den 14/11 anordnas ett informationsmöte på Scandic i Bollnäs angående annonserad funktionsupphandling av ljus. Läs mer om mötet i denna inbjudan >>

DSV Söderhamn

DSV meddelar att de har driftstörningar i Söderhamnsområdet gällande postnummer 820 10 – 828 99. Driftstörningarna beror på att åkeriet som kört för DSV i Söderhamn har gått i konkurs och drivs just nu av konkursförvaltare. DSV jobbar febrilt med

Kommande företagsutbildningar

Gävle Den 7:e november anordnar vi ett informationstillfälle för att du som leverantör ska få en inblick i hur en upphandling går till och hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att göra bra upphandlingar i framtiden. Läs mer om informationsträffen

Nominering till Megafonen – årets kommunikatör 2017

Varje år delas utmärkelsen Megafonen ut i samband med Publikom, en två dagars konferens och mötesplats för innovativa ledare och kommunikatörer. Megafonen är ett pris som delas ut till den kommunikatör eller representant för en offentlig organisation som särskilt bidragit

Skolskjuts med hög miljöhänsyn

Efter en lång process med flera överprövningar finns nu skolskjutsavtalen på plats och bussarna rullar till skolorna runt om i länet. Resultatet av upphandlingen är avtal med stort fokus på miljön, något som varit viktigt för samtliga medlemskommuner i Inköp

Top