Månad: februari 2017

Tekniska konsulttjänster Gästrikland

Fr.o.m. 2017-02-01 gäller ett nytt avtal för Tekniska konsulttjänster i Gästrikland. Här hittar du mer info om vad avtalet innehåller och hur du går tillväga vid beställning/avrop. Information Tekniska konsulter Gästrikland

Nytt avtal med Procurator fr.o.m. 1/3

Fr.o.m. 1/3 2017 gäller ett nytt avtal för städprodukter m.m. och leverantören, Procurator, är densamme som tidigare. Mer info om avtalet kan du läsa här >>

Top