Inbjudan till Informationsmöte om Funktionsupphandling av ljus inom Bollnäs kommuns fastighetsbestånd

Den 14/11 anordnas ett informationsmöte på Scandic i Bollnäs angående annonserad funktionsupphandling av ljus.

Läs mer om mötet i denna inbjudan >>

DSV Söderhamn

DSV meddelar att de har driftstörningar i Söderhamnsområdet gällande postnummer 820 10 – 828 99.
Driftstörningarna beror på att åkeriet som kört för DSV i Söderhamn har gått i konkurs och drivs just nu av konkursförvaltare.
DSV jobbar febrilt med att knyta nya avtal med nya aktörer.

För att hålla uppe trafiken har DSV satt in extrabilar men dessa körs utav chaufförer som
är oerfarna vilket kan orsaka förseningar.

Kommande företagsutbildningar

Gävle
Den 7:e november anordnar vi ett informationstillfälle för att du som leverantör ska få en inblick i hur en upphandling går till och hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att göra bra upphandlingar i framtiden.

Läs mer om informationsträffen och hur du anmäler dig här >>

Ockelbo
Upphandling kan tyckas krångligt och invecklat men innebär stora affärsmöjligheter – vare sig ditt företag
är stor elller litet. Varmt välkommen till denna informationsträff där vi ger dig en grundläggande inblick i hur
upphandlingar går till och vad det är som styr de offentliga inköpen.

Datum för utbildningen är den 2/11 och informationsträffen kommer att följas upp av en praktisk anbudsskola den 23/11
Läs mer om informationsträffen och hur du anmäler dig här >>

Nominering till Megafonen – årets kommunikatör 2017

Varje år delas utmärkelsen Megafonen ut i samband med Publikom, en två dagars konferens och mötesplats för innovativa ledare och kommunikatörer.
Megafonen är ett pris som delas ut till den kommunikatör eller representant för en offentlig organisation som särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikations/informationsuppdrag.

I år är vi glada att meddela att vår kommunikatör, Emeli Ekblad, finns med som en av sex nominerade kandidater.

Läs mer om utmärkelsen och nomineringarna här >>

Skolskjuts med hög miljöhänsyn


Efter en lång process med flera överprövningar finns nu skolskjutsavtalen på plats och bussarna rullar till skolorna runt om i länet. Resultatet av upphandlingen är avtal med stort fokus på miljön, något som varit viktigt för samtliga medlemskommuner i Inköp Gävleborg.

Bollnäs Buss är ett av företagen som vann upphandlingen och företaget är nu i full gång med att anpassa sin fordonsflotta enligt kraven i avtalet.
– För oss innebär det att vi kommer att ha en mycket ren fordonsflotta med en mix av bussar som kommer att drivas med fossilfritt drivmedel, HVO och nyare fordon som har högsta miljöklass, Euro 6. De allra äldsta fordonen håller vi på att byta ut vilket kommer att vara klart till årsskiftet, säger Ulf Eriksson på Bollnäs buss.

I upphandlingen gavs pluspoäng till leverantörer med fordon som drivs med miljövänliga drivmedel, något som gav resultat över förväntan genom att även anbudsgivarna såg vikten av att satsa på miljön.
– Att skolskjutsarna drivs med miljövänliga fordon känns som ett naturligt steg och är självklart positivt. När det handlar om just skolskjutsar är sträckorna relativt korta och miljöpåverkan blir därför också lokal. Fick man önska skulle också fler fordon som trafikerar längre sträckor övergå till miljövänliga drivmedel. På så vis kan vi få en mer global inverkan på miljön, säger Ulf Eriksson.

Jonas Bäckström, Inköp Gävleborg

Jonas Bäckström, ansvarig upphandlare på Inköp Gävleborg, är nöjd med miljöhänsynen som tagits i upphandlingen och ser möjligheter till ytterligare positiv inverkan i länet.

– Både vi och leverantörerna ser stora vinster med att satsa på miljön, vilket känns väldigt bra. Genom att vi ökar efterfrågan får vi förhoppningsvis också en större tillgänglighet av fossilfria bränslen i länet. På så vis kan avtalet skapa ringar på vattnet och möjliggöra även för fler att övergå till detta miljövänliga alternativ, säger Jonas Bäckström.


Följande leverantörer har avtal för skolskjutsar t.o.m. 2022-07-31:
Bollnäs Busstrafik AB, VS & Perssons Bussar AB, Västanhede Trafik AB, X-läns taxiservice AB, Mohlins Bussar AB, Byberg & Nordins Busstrafik AB, Brobergs buss i Gnarp AB, Hällbo Busstrafik AB, Martin Wahlmans Buss AB

Så arbetar Inköp Gävleborg med funktionskrav – film från Upphandlingsmyndigheten

Att i upphandlingar efterfråga en viss funktion är ett sätt att öppna upp för leverantörer att komma med olika lösningar på det som vi som beställare behöver. Istället för att i en upphandling ange specifika krav på hur en vara eller tjänst ska vara utformad ber vi marknaden komma med svaret på hur det vi efterfrågar på bästa sätt kan tillgodoses, något som kan både främja och driva utveckling.

I denna film lyfter upphandlingsmyndigheten vår upphandling av skadedjursbekämpning som ett exempel på hur man kan arbeta med funktionskrav i upphandlingar.

Filmen har producerats av Upphandlingsmyndigheten.
Se fler av deras informationsfilmer här >>

Företagarfrukost med fokus på höstens affärsmöjligheter

Missa inte höstens affärsmöjligheter när Inköp Gävleborg tillsammans med Söderhamns kommun finns på plats på Faxeparks företagarfrukost för att informera om vilka upphandlingar som är på gång.

Med avtalsområden som kioskprodukter, livsmedel i konsumentförpackning, byggmaterial, järnhandelsvaror, fordonstillbehör och reservdelar finns något för både små- medelstora- och större företag i upphandlingsplanen.

Läs mer och anmäl dig senast 20/9 på www.soderhamn.se>>

Nu söker vi förbundsdirektör

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är ett gemensamt organ för inköpssamverkan för nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Som ”Partnern för den bästa affären” har Inköp Gävleborg uppdraget att utifrån sina tio medlemskommuners behov ansvara för upphandlingsverksamheten. Även ett flertal av de kommunala bolagen använder sig av Inköp Gävleborgs tjänster.

Ett ökat intresse för inköps- och upphandlingsfrågor finns bland såväl medlemskommunerna som näringslivet, där den goda offentliga affären utgör en viktig del i en region som växer och utvecklas. Antalet upphandlingsuppdrag ökar ständigt och omfattar idag över 500 upphandlingar per år inom allt ifrån kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. Osäkerhet kring en av medlemskommunernas fortsatta medlemskap i Inköp Gävleborg bidrar även det till att du som förbundsdirektör kommer att driva arbetet i en organisation i förändring.

Du är kommunalförbundets ledande tjänsteman och direkt underställd förbundsdirektionen där ditt uppdrag finns förtydligat i en förbundsordning. Du rapporterar direkt till förbundsdirektionen och ansvarar för att dess beslut verkställs samt har ekonomiansvaret för en budget på 23 mkr samt personal- och arbetsmiljöansvar. Du är också föredragande i det ägarsamråd som finns och som behandlar strategiska frågor kring samverkan i inköps- och upphandlingsfrågor.

Som förbundsdirektör ansvarar du för personal- och arbetsledning av organisationens ca 30 medarbetare. Du är en närvarande chef som får dina medarbetare att växa och utvecklas. Tillsammans med dina medarbetare sätter du upp mål för verksamheten och får alla att vilja bidra till att målen uppnås. Du samordnar arbetet inom organisationen och dess olika funktioner och skapar tydliga former för dialog och samverkan.

Du är den som omvärldsbevakar och har ett stort intresse i frågor om offentlig upphandling. Du förutsätts ha god och regelbunden dialog med medlemskommunerna och är den som representerar kommunalförbundet i olika regionala och nationella nätverk.

Medlemskommuner och organisation
Medlemskommunerna som ingår i Inköp Gävleborg är Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby kommun.

Inköp Gävleborg har flera kontor i varierande storlek i länet där huvudkontoret ligger i Söderhamn. Organisationen är indelad i kategoriteam med kunskap och erfarenhet inom olika branscher och merparten av de anställda är placerade på kontoren i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.

Inom organisationen finns förutom upphandling även ekonomi-, kommunikatörs-, e-handels-, controller- och kundtjänstfunktioner. IT-stöd sköts via Gävle kommun och personaladministration via Söderhamns Kommun.

Formell kompetens
Högskoleexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande med inriktning mot ekonomi eller juridik.

Erfarenhet
Du ska ha:
• några års erfarenhet som chef- och ledare med ekonomiskt ansvar.
• erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsarbete med goda resultat.
• förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• erfarenhet och/eller god kännedom om upphandling inom offentlig verksamhet.

Personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil och skapar engagemang och delaktighet genom ett tydligt ledarskap och god kommunikativ förmåga. Relationsskapande och samarbetsförmåga är avgörande för att underhålla och utveckla kontaktytorna och nätverken såväl runt omkring Inköp Gävleborg som internt i organisationen. Du har förmågan att arbeta med komplexa frågor, att analysera problem och lösa komplicerade frågor. Du är ekonomiskt medveten såväl i ditt budgetansvar som utifrån organisationens uppdrag och medlemskommunernas intressen.

Kontakt
Om Du vill veta mera, kontakta Bertil Eriksson, Förbundsdirektionens ordförande, 070 – 344 12 78, bertil.eriksson@ovanaker.se


Ansökan

Sista datum för ansökan: 2017-10-08
Obs! Det går inte längre att ansöka till tjänsten.

Ange löneanspråk

Varaktighet/Arbetstid
Tillsvidare, 100%

Nytt avtal för nutritionsprodukter

Från 2017-09-15 är det ett nytt avtal på nutritionsprodukter som gäller. Det är samma leverantörer som tidigare men rangordningen kan ha förändrats.

Info om avtalet och produkterna hittar du här >>

Ny grönsaksleverantör fr.o.m. 15 september

Idag har kommunerna i Hälsingland Martin & Servera som grönsaksleverantör medan Gävle och Älvkarleby beställer från Upplands trädgårdsprodukter.

Fr.o.m. 15 september byter ovanstående kommuner leverantör till Aktiebolaget Skövde Grönsakshus http://gronsakshuset.se/.

Hofors och Ockelbo har kvar sin nuvarande leverantör till september 2018 innan de ansluter till detta avtal.

Top