Företagarfrukost med fokus på höstens affärsmöjligheter

Missa inte höstens affärsmöjligheter när Inköp Gävleborg tillsammans med Söderhamns kommun finns på plats på Faxeparks företagarfrukost för att informera om vilka upphandlingar som är på gång.

Med avtalsområden som kioskprodukter, livsmedel i konsumentförpackning, byggmaterial, järnhandelsvaror, fordonstillbehör och reservdelar finns något för både små- medelstora- och större företag i upphandlingsplanen.

Läs mer och anmäl dig senast 20/9 på www.soderhamn.se>>

Publicerad i Okategoriserade

Nu söker vi förbundsdirektör

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är ett gemensamt organ för inköpssamverkan för nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Som ”Partnern för den bästa affären” har Inköp Gävleborg uppdraget att utifrån sina tio medlemskommuners behov ansvara för upphandlingsverksamheten. Även ett flertal av de kommunala bolagen använder sig av Inköp Gävleborgs tjänster.

Ett ökat intresse för inköps- och upphandlingsfrågor finns bland såväl medlemskommunerna som näringslivet, där den goda offentliga affären utgör en viktig del i en region som växer och utvecklas. Antalet upphandlingsuppdrag ökar ständigt och omfattar idag över 500 upphandlingar per år inom allt ifrån kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. Osäkerhet kring en av medlemskommunernas fortsatta medlemskap i Inköp Gävleborg bidrar även det till att du som förbundsdirektör kommer att driva arbetet i en organisation i förändring.

Du är kommunalförbundets ledande tjänsteman och direkt underställd förbundsdirektionen där ditt uppdrag finns förtydligat i en förbundsordning. Du rapporterar direkt till förbundsdirektionen och ansvarar för att dess beslut verkställs samt har ekonomiansvaret för en budget på 23 mkr samt personal- och arbetsmiljöansvar. Du är också föredragande i det ägarsamråd som finns och som behandlar strategiska frågor kring samverkan i inköps- och upphandlingsfrågor.

Som förbundsdirektör ansvarar du för personal- och arbetsledning av organisationens ca 30 medarbetare. Du är en närvarande chef som får dina medarbetare att växa och utvecklas. Tillsammans med dina medarbetare sätter du upp mål för verksamheten och får alla att vilja bidra till att målen uppnås. Du samordnar arbetet inom organisationen och dess olika funktioner och skapar tydliga former för dialog och samverkan.

Du är den som omvärldsbevakar och har ett stort intresse i frågor om offentlig upphandling. Du förutsätts ha god och regelbunden dialog med medlemskommunerna och är den som representerar kommunalförbundet i olika regionala och nationella nätverk.

Medlemskommuner och organisation
Medlemskommunerna som ingår i Inköp Gävleborg är Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby kommun.

Inköp Gävleborg har flera kontor i varierande storlek i länet där huvudkontoret ligger i Söderhamn. Organisationen är indelad i kategoriteam med kunskap och erfarenhet inom olika branscher och merparten av de anställda är placerade på kontoren i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.

Inom organisationen finns förutom upphandling även ekonomi-, kommunikatörs-, e-handels-, controller- och kundtjänstfunktioner. IT-stöd sköts via Gävle kommun och personaladministration via Söderhamns Kommun.

Formell kompetens
Högskoleexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande med inriktning mot ekonomi eller juridik.

Erfarenhet
Du ska ha:
• några års erfarenhet som chef- och ledare med ekonomiskt ansvar.
• erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsarbete med goda resultat.
• förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• erfarenhet och/eller god kännedom om upphandling inom offentlig verksamhet.

Personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil och skapar engagemang och delaktighet genom ett tydligt ledarskap och god kommunikativ förmåga. Relationsskapande och samarbetsförmåga är avgörande för att underhålla och utveckla kontaktytorna och nätverken såväl runt omkring Inköp Gävleborg som internt i organisationen. Du har förmågan att arbeta med komplexa frågor, att analysera problem och lösa komplicerade frågor. Du är ekonomiskt medveten såväl i ditt budgetansvar som utifrån organisationens uppdrag och medlemskommunernas intressen.

Kontakt
Om Du vill veta mera, kontakta Bertil Eriksson, Förbundsdirektionens ordförande, 070 – 344 12 78, bertil.eriksson@ovanaker.se


Ansökan

Sista datum för ansökan: 2017-10-08
Du ansöker via rekryteringskonsult Balkefors & Ponsiluoma:
Till ansökningssidan >>
Bifoga CV samt personligt brev till din ansökan.

Ange löneanspråk

Varaktighet/Arbetstid
Tillsvidare, 100%

Publicerad i Okategoriserade

Nytt avtal för nutritionsprodukter

Från 2017-09-15 är det ett nytt avtal på nutritionsprodukter som gäller. Det är samma leverantörer som tidigare men rangordningen kan ha förändrats.

Info om avtalet och produkterna hittar du här >>

Publicerad i Okategoriserade

Ny grönsaksleverantör fr.o.m. 15 september

Idag har kommunerna i Hälsingland Martin & Servera som grönsaksleverantör medan Gävle och Älvkarleby beställer från Upplands trädgårdsprodukter.

Fr.o.m. 15 september byter ovanstående kommuner leverantör till Aktiebolaget Skövde Grönsakshus http://gronsakshuset.se/.

Hofors och Ockelbo har kvar sin nuvarande leverantör till september 2018 innan de ansluter till detta avtal.

Publicerad i Okategoriserade

Socialt företag vann reserverad upphandling av fruktkorgar

Andreas Helgesson, Stenbackens boende- och arbetskooperativ och Sandra Stark, Inköp Gävleborg


Fr.o.m. 1 september har Söderhamns kommun en ny leverantör av fruktkorgar, det sociala företaget Stenbackens boende- och arbetskooperativ. Upphandlingen har genomförts som ett s.k. reserverat kontrakt vilket kortfattat innebär att enbart sociala företag haft möjlighet att vara med och lämna in anbud.

Andreas Helgesson på Stenbacken är glad över att ha vunnit upphandlingen.
– Just riktade upphandlingar som den här innebär stora möjligheter för oss som driver sociala företag. Samtidigt som vi kan ge fler personer sysselsättning och få in dem i arbetslivet så blir det också en kvalitetssäkring av vår egna verksamhet i och med att vi måste leva upp till de krav som kommunen ställer, säger Andreas.

Processen med den reserverade upphandlingen startade redan under vintern då Inköp Gävleborg tillsammans med Söderhamns kommun började titta på möjligheterna med reserverade kontrakt. För att ta reda på mer om hur intresset bland de sociala företagen såg ut bjöds de in till dialog varefter man såg över vilka områden som behövde upphandlas som skulle passa bra att genomföra som reserverade kontrakt.

Därefter har flera möten anordnats och de sociala företagen har getts möjlighet både till en grundläggande utbildning inom LOU och upphandling men också till en mer praktisk anbudsskola med fokus på hur man formulerar och lämnar in ett anbud.
– Det har varit en bra process där vi mötts flera gånger och där vi har haft möjlighet att vara med och påverka. Därför blev det också enklare att ta steget och vara med och lämna anbud, säger Andreas Helgesson.

Även upphandlare Sandra Stark på Inköp Gävleborg har en positiv upplevelse av både processen och resultatet av upphandlingen.
– Vi lär oss mycket av att föra dialog med de sociala företagen. Speciellt roligt i just den här upphandlingen är att flera sociala företag valt att samarbeta och kommer att sköta olika delar av leveransen, säger Sandra.

Sandra är den upphandlare hos Inköp Gävleborg som tillsammans med kommunens inköpssamordnare, Marie Emilsson, genomfört upphandlingen. Bakgrunden är en motion i Söderhamns kommun där det beslutats att två upphandlingar under året ska riktas till just sociala företag, vilket Marie fått i uppdrag att genomföra.
– Det känns jättebra att vi nu är i hamn med avtalet. Fruktkorgarna kommer att bli något dyrare än tidigare, men istället ser vi stora vinster i att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ges möjlighet till sysselsättning. Dessutom kommer Stenbacken att sträva efter så stor andel ekologisk frukt som möjligt vilket känns viktigt både för dem och för oss, säger Marie Emilsson.

Förutom Söderhamns kommun så ingår också bolagen Söderhamn Nära, Faxeholmen samt Inköp Gävleborg i Söderhamn som beställare/avropande enheter på avtalet.

Fakta reserverade kontrakt
En upphandlande myndighet har nu enligt LOU möjlighet att reservera deltagandet i upphandlingar för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration och där minst 30 procent av dem som leverantören sysselsätter är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Mer om reserverade kontrakt kan du läsa på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Publicerad i Okategoriserade

Informationsträff gällande nytt avtal för Tvätt & Textilservice

Den 1 december byter vi leverantör för Tvätt & textilserviceavtalet. Den nya leverantören är CWS Boco och avtalet omfattar tvätt av sänglinne, handdukar, underbyxa, undertröja m.m främst till länets äldreboenden.

Informationsmöte 29/8
Tillsammans med den nya leverantören kommer vi att anordna ett informationsmöte gällande det nya avtalet där representanter från kommunerna och de enheter som idag nyttjar denna tjänst är varmt välkomna.

Datum och tid: 29 augusti klockan 10.00
Plats: Inköp Gävleborg, Söderhamn, Köpmangatan 7

Publicerad i Okategoriserade

Nu söker vi upphandlare

Som upphandlare hos Inköp Gävleborg ingår du i ett av våra team och skapar förutsättningar för bra och hållbara affärer åt våra medlemskommuner och bolag. Placering på något av våra kontor i Hudiksvall, Söderhamn eller Gävle.

Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av att:

 • självständigt förbereda och analysera avtalsområden.
 • föra dialog med representanter från kommuner och bolag samt leverantörer.
 • genomföra upphandlingar enligt LOU.
 • vara projektledare med helhetsansvar för upphandlingsprocessens alla delar.
 • utvärdera anbud och utifrån detta ta ställning och fatta beslut.
 • löpande genomföra avtalsuppföljning inom strategiska områden.

Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har talang och intresse av upphandlingsområdet. Du kan vara upphandlare idag men kan också exempelvis ha genomgått en YH-utbildning inom inköp eller upphandling. Om din erfarenhet av inköp och upphandling är begränsad är vi beredda att låta dig växa in i jobbet men oavsett bakgrund så förväntar vi oss att du har goda meriter i form av referenser från tidigare anställningar.

Varje upphandling involverar referensgrupper och leverantörer och som upphandlare fungerar du som en projektledare som leder upphandlingsarbetet från start till mål. Det är därför viktigt att du har ett intresse för att jobba med hela upphandlingsprocessen där stort fokus läggs på förberedelse och uppföljning och där det är meriterande om detta intresse kan styrkas med arbetslivserfarenhet.

Inköp Gävleborg är en marknadsorienterad organisation och vi värdesätter erfarenheter av upphandling inom många branscher.

Vi erbjuder stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter med många kontakter både inom den offentliga och privata sektorn.

Kunskaper och bakgrund
Vi förutsätter att du:

 • har ekonomisk och eller teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande.
 • har kunskaper i affärsjuridik.
 • har goda IT-kunskaper.
 • har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
 • har språkkunskaper i engelska.

Det är en fördel om du har erfarenhet av offentlig upphandling.

Personliga egenskaper

Dina personliga egenskaper och din utvecklingspotential är viktiga för oss. Uppdraget innefattar många kontakter med såväl beställare som leverantörer varför din servicekänsla och förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer är av stor vikt. Du arbetar självständigt men har också god samarbetsförmåga då du kommer att ingå i ett av våra kategoriteam. Såväl i rollen som i dina uppdrag ser vi att du har initiativförmåga, har en vilja att hitta nya lösningar och driva utveckling. Vi ser också att du är resultatorienterad, analytisk och har ett strukturerat arbetssätt.

Vi förutsätter att du:

 • är utåtriktad, positiv med servicekänsla.
 • är en van och duktig förhandlare.
 • är noggrann, stresstålig och van att arbeta självständigt och i grupp.
 • har god kommunikativ förmåga och initiativkraft.

Om Du vill veta mera, kontakta vår Förbundsdirektör Lina Haglund tel 010-471 30 19, eller upphandlingschef Kent Mähler tel. 010-471 30 15.

Ansökan
Sista daum för ansökan: 2017-08-23
Urval till intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Vi tar emot din ansökan, CV och personligt brev, via e-post:
personal@inkopgavleborg.se

Varaktighet/Arbetstid
Tillsvidare, 100%

Publicerad i Okategoriserade

Se upp för blufföretag i sommar

Sommar och semester innebär inte bara sol och ledighet. Det är också högsäsong för bluffmakare av olika slag. Både privata företag och offentlig verksamhet får bluffakturor och påhälsningar av oseriösa försäljare som påstår sig redan vara leverantörer.

Kontrollera i avtalsdatabasen vilka leverantörer ni har avtal med när inköp ska göras och kontakta gärna vår kundtjänst om du är osäker.

Det är också extra viktigt att vikarier/sommarjobbare får information om vad som gäller beträffande inköp och beställningar av varor och tjänster när ordinarie personal inte finns på plats.

Meddela gärna oss på Inköp Gävleborg om någon i din verksamhet kontaktats av oseriösa säljare så kan vi hjälpa till att varna andra.

Publicerad i Okategoriserade

Mejlutskick från Inköp Gävleborg går via Kommers annons

Vanligtvis skickas mejl från vårt upphandlingssysstem Kommers ut via adressen noreply@inkopgavleborg.se.

P.g.a. tekniska problem kommer vi under sommaren istället att skicka ut mejlen via noreply@kommersannons.se. Det innebär att du som leverantör/företagare eller beställare därför mejl som skickas ut från vårt system från denna adress.

Tekniker arbetar med ärendet och vi kommer att återgå till noreply@inkopgavleborg.se så snart problemet är löst.

Publicerad i Okategoriserade

Upphandling ur en leverantörs ögon – AJ Produkter


AJ Produkter är en av leverantörerna som förser våra medlemskommuner med bland annat kontorsmöbler samt möbler till skola och förskola. Anders Skoglund arbetar som distriktschef och har många års erfarenhet av att vara leverantör åt kommunerna dels i och med AJ Produkter men också som mindre, lokal leverantör.
– Jag arbetade mot offentlig sektor redan innan LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) stiftades men då i mitt egna företag Lek o Spel. När lagen kom på plats tog det sedan mig tre år innan jag faktiskt vann ett avtal vilket då var lite frustrerande. Men i slutändan är det definitivt värt det arbete som man behöver lägga ner på att vara med i upphandlingarna eftersom det ger så mycket att få avtal med kommunerna, säger Anders.

Idag representerar Anders en större aktör, AJ Produkter, som har avtal med kommuner över hela Sverige. Företaget har sitt huvudkontor i Halmstad men har även ett lokalt kontor i Gävle där det också finns ett showroom som möjliggör för kunderna att komma och se delar av sortimentet på plats. Att bygga och vårda relationer ser Anders som en av de viktigaste delarna med arbetet liksom att alltid hålla det man lovat.
– Även om man vunnit ett avtal är det viktigt att arbeta aktivt mot kunderna. Jag försöker besöka så många kommunala skolor och förskolor som möjligt så att de vet vilka vi är, vad vi kan erbjuda och får ett ansikte på oss som de har avtal med. Jag tycker att det fungerar väldigt bra att arbeta med beställarna ute i kommunerna och vi är måna om att de känner förtroende för oss, berättar Anders.

Upphandlingar och avtal ser Anders som positivt ur flera aspekter, bland annat genom den trygghet som det ger till beställarna.
– Genom avtalen vet beställarna vem de får handla av vilket också gör det enklare att säga nej när de blir kontaktade av olika försäljare. Tyvärr finns det dessutom de som är ute och försöker lura kunderna på olika sätt och då kan det vara skönt att ha ett avtal att luta sig mot, säger Anders.

Publicerad i Okategoriserade