annonsering_bestallare

SÅ GÅR VÅRA UPPHANDLINGAR TILL
När någon av våra medlemskommuner eller bolag vänder sig till oss för att få hjälp med en upphandling, följer vi vår upphandlingsprocess. Vilka delar den innehåller ser du nedan och du kan läsa mer genom att klicka på respektive steg.
ANNONSERING
När kravspecifikationen och förfrågningsunderlaget är klart ska upphandlingen annonseras. Beroende på upphandlingens värde annonseras upphandlingen nationellt eller inom EU. Även annonseringstiden varierar beroende på upphandlingens värde.

Vill du veta mer om olika tröskelvärden kan du läsa här >>