avtalsuppfoljning

HAR DU SYNPUNKTER PÅ ETT AVTAL/FUNGERAR INTE LEVERANSEN?
För oss på Inköp Gävleborg och inköpssamordnaren i din kommun är det viktigt att få reda på när ett avtal/leveranser inte fungerar som det ska eller om produkterna/tjänsterna ni beställer inte uppfyller det som utlovats. Genom att få reda på vad som inte fungerar har vi möjlighet att ta hänsyn till det i kommande upphandlingar.

Skicka gärna dina synpunkter till info@inkopgavleborg.se. Glöm inte att ange vilket avtal det gäller.