NÄR DET INTE FINNS ETT AVTAL/DIREKTUPPHANDLING
Riktlinjerna för ur du ska gå tillväga då det inte finns något avtal skiljer sig något mellan våra olika medlemskommuner. Klicka nedan på din kommun för att ta reda på vad som gäller hos dig.Innan du gör en direktupphandling ska du alltid kontrollera om ni redan har ett avtal för varan/tjänsten du ska köpa.
KOMMUN
INKÖPSSAMORDNARE
Katja Bohman
Mikael Hallqvist, 026-17 81 71
Yuval Chulati
Andreas Karlsson
Anders Dahlstrand
Ingvar Berg
Daniel Persson
Klas-Åke Säll, 0271-57064
Marie Emilsson
Mona Henriksson