du_ljusdal

Direktupphandling – Ljusdal Kommun
Ljusdals kommun genomför själva sina direktupphandlingar.
Arbetar du inom Ljusdals kommun och behöver hjälp med en direktupphandling kontaktar du Malin Sjöberg.