forberedelser_bestallare

SÅ GÅR VÅRA UPPHANDLINGAR TILL
När någon av våra medlemskommuner eller bolag vänder sig till oss för att få hjälp med en upphandling, följer vi vår upphandlingsprocess. Vilka delar den innehåller ser du nedan och du kan läsa mer genom att klicka på respektive steg.
FÖRBEREDELSER
I förberedelsefasen tillsätts en referensgrupp, med representanter från de kommuner och bolag som deltar i upphandlingen. Deras uppgift är att tillsammans med upphandlaren ta reda på vilka behov som finns i kommunen/bolaget av den vara eller tjänst som ska upphandlas. Referensgruppen har också till uppgift att göra en marknadsanalys och föra dialog med leverantörer inom branschen för den aktuella varan/tjänsten och identifiera de risker som kan finnas.

Utifrån detta tas en kravspecifikation och ett förfrågningsunderlag fram.