ny upphandling

BEHÖVER DU FÅ EN UPPHANDLING UTFÖRD?
Då skickar du enklast ett mejl till info@inkopgavleborg.se

Vi behöver ha följande information från dig:

  • Kommun och förvaltning
  • Beskrivning av varan eller tjänsten som ska upphandlas
  • Finns ett avtal redan inom området
  • Beräknat värde på upphandlingen
  • Vad är viktigast att ta hänsyn till i utväderingen (pris,kvalitet,miljö etc)
  • Kontaktperson (namn, e-postadress, telefonnummer)