INKÖP MELLAN 25 000 – 100 000 SEK/ÅR ELLER AVTALSPERIOD
Överstiger värdet av inköpet 25 000 SEK ska du alltid tillfråga din inköpssamordnare om hur behovet av varan/tjänsten ser ut i din kommun. Minst tre leverantörer ska alltid tillfrågas skriftligt och köpet ska sedan dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla
följande:
– Vad som köpts
– Vilka som tillfrågats
– Vem som fick uppdraget samt motivering till detta
– Priset


Förfrågningsmall under 100 000 SEK/ÅR >>

Dokumentationsmall under 100 000SEK/ÅRTillbaka >>

Kontakta oss
Kundtjänst: 010 – 471 30 01
Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00
E-post: info@inkopgavleborg.se
kontor2
Följ oss i sociala medier
facebook