BAKOM AVTALEN/REFERENSGRUPPER
Inför varje upphandling bildas en referensgrupp som deltar i arbetet med att utforma upphandlingen. I referensgruppen medverkar representanter från de kommuner och bolag som deltar i upphandlingen.

En referensgrupp har till uppgift att tillsammans med upphandlaren ta fram ett avtal som så bra som möjligt täcker behovet hos de verksamheter som ska följa avtalet.

refgrupp
Ansvarig upphandlare har kunskapen om vilka lagar och regler som gäller, medan den som sitter med i en referensgrupp bidrar med kunskap om hur det faktiskt ser ut hos de verksamheter som berörs.

Det är inte helt enkelt att ta reda på hur behoven ser ut eller att alltid bemöta dem, då det ofta är många, olika verksamheter som berörs av olika avtal.
Referensgruppens arbete spelar därför en viktig roll i upphandlingsprocessen då dess engagemang ger större förutsättningar för bra upphandlingar som speglar efterfrågan hos beställarna och gör det enklare att följa avtal. Det är också viktigt att referensgruppen består av representanter från flera av de verksamheter som sedan berörs av avtalet.