soka

ATT BESTÄLLA OCH SÖKA AVTAL
Hur vi söker avtal kan variera i olika kommuner.
En del av kommunerna söker avtalen via vår avtalsdatabas Kommers, medan några av kommunerna infört inköpssystem, Visma Proceedo eller Agresso.
Här försöker vi kortfattat beskriva hur du enklast hittar rätt bland avtalen i Kommers och Visma Proceedo.
Söka avtal i KommersSöka avtal i Visma Proceedo