varfor handlar vi på avtal

VARFÖR HANDLAR VI PÅ AVTAL?
Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid gå på samma matvarubutik för att vi ”känner oss hemma”, eller att anlita en städfirma för att det är grannen som driver den. För de flesta av oss styrs också valen av vår egen budget.
avtal
Grundprincipen då en myndighet ska göra olika inköp är att alla som vill vara med och konkurrera ska ha samma möjligheter, oberoende av relationer eller om man alltid handlat där tidigare. De leverantörer som sedan på bästa sätt kan svara upp mot de krav som ställs får avtalen. På samma sätt som vi själva ansvarar för vår egen budget, så ansvarar myndigheterna för att våra gemensamma skattemedel används så att det på bästa sätt gynnar skattebetalarna. Avtalen som tecknas sparar stora summor i budgeten varje år, men risken är stor att resultatet blir det motsatta om avtalen inte följs.


INKÖP UTANFÖR AVTAL?
Ofta är den vara vi handlar utanför avtalet inte billigare, även om summan på prislappen i den lokala lågprisaffären säger någonting annat.Till priset måste vi också räkna in kostnaden för den arbetstid som går åt för att åka och genomföra köpet, samt bensinkostnad och i vissa fall även hyra av fordon. En vara som på prislappen endast kostar 40 kr kan alltså i själva verket kosta flera hundra för arbetsgivaren. Det företag som har avtal på produkten kan dessutom kräva skadestånd om beställarna inte följer avtalet, något som kan ge kostsamma konsekvenser för kommunen.

För att vi ska kunna teckna så bra avtal som möjligt är det viktigt att många leverantörer vill vara med och konkurrera och lämna anbud. När vi handlar utanför avtal innebär det att den leverantör som fått avtalet inte får sälja lika mycket som var beräknat. I leverantörens ögon blir det mindre attraktivt att vara med och lämna anbud, och chanserna att teckna bra avtal som svarar upp mot beställarnas behov minskar om endast ett fåtal företag väljer att delta.