Kategori: Okategoriserade

Informationsträffar och anbudsskolor

Under hösten kommer en informationsträffar och anbudsskolor att genomföras ute hos medlemskommunerna, såväl för beställare som företagare. Här ser du de tillfällen som hittills är klara och listan kommer att fyllas på eftersom. Informationskväll kring offentlig upphandling Gävle 17 september

Uppdatering av leverantörsportalen 25/5

P.g.a. uppdateringar i vår leverantörsportal går det inte att lämna anbud fredag 25/5 fr.o.m. klockan 17. Arbetet beräknas vara klart klockan 20.00.

Företagarcafé i Bollnäs 24/5

Torsdag 24/5 klockan 17.00 kommer vi till Bollnäs för att prata om möjligheterna med kommunens upphandlingar. Läs mer på Bollnäs kommuns hemsida: http://www.bollnas.se/index.php/foretagarcafe

Ny tjänst lyser upp Bollnäs skolor

Genom en upphandling av ljus har Bollnäs kommun banat väg för ett helt nytt sätt att lysa upp sina skolor och förskolor. När det var dags att byta ut verksamheternas belysning valde kommunen istället för att köpa in en ny

Inköp Gävleborg representerade i Upphandlingsmyndighetens insynsråd

Upphandlingsmyndigheten har till uppgift att utveckla den offentliga affären och fungera som ett stöd för de upphandlade myndigheterna runt om i landet. Som en del i sitt arbete har Upphandlingsmyndigheten ett insynsråd som utses avregeringen, med syfte att bistå myndigheten

Anbudsskola i Bollnäs 16/5

Ta chansen att delta i en av våra praktiska anbudsskolor i Bollnäs 16/5 klockan 18.00-20.00. Läs mer om kvällen och hur du anmäler dig i inbjudan. Till inbjudan >>

Kundtjänst stängt 24/4

Tisdag 24/4 är vår kundtjänst stängd p.g.a. verksamhetsplanering. Du är välkommen åter onsdag 25/4 eller via mejl: info@inkopgavleborg.se

Ljus som tjänst i Bollnäs skolor

Nu ska skolorna i Bollnäs kommun få bättre belysning med fokus på elevernas individuella behov, hälsa och välmående. Istället för att köpa in en ny uppsättning med armaturer till klassrummen har kommunen valt att upphandla funktionen ljus där tjänsten möjliggör

Utredning för framtida samverkan

På uppdrag av våra medlemskommuner har en extern utredning genomförts med syfte att se över hur kommunerna på bästa sätt kan samverka inom upphandlingsområdet framåt. Utredningen har genomförts delvis för att den förbundsordning som legat som grund för förbundet sedan

Anbudsskola i Ovanåker 12/4

Ta chansen att delta i en av våra praktiska anbudsskolor i Ovanåker 12/4 klockan 18.00-20.00. Läs mer om kvällen och hur du anmäler dig i inbjudan. Inbjudan anbudsskola Ovanåker >>

Top