BEGÄRA UT HANDLINGAR
Upphandlingar som är avslutade från mitten av mars (2010) finns i vår annonsportal Kommers Annons. De dokument som publiceras är ”Tilldelningsbesked” och ”Kvalificering och utvärdering”.

Till annonsportalen >>
Obs! För att kunna logga in måste du först skapa ett konto.

handlingar
Vill du ha tillgång till andra dokument i en avslutad upphandling?
För utskick av handlingar vänder du dig enklast till vår kundtjänst via e-post: info@inkopgavleborg.se.
Ingen avgift tas ut för utlämnande av handlingar.