begarda handlingar

BEGÄRA UT HANDLINGAR
Upphandlingar som är avslutade från mitten av mars (2010) finns i vår annonsportal Kommers Annons. De dokument som publiceras är ”Tilldelningsbesked” och ”Kvalificering och utvärdering”.

Till annonsportalen >>
Obs! För att kunna logga in måste du först skapa ett konto.

handlingar
Vill du ha tillgång till andra dokument i en avslutad upphandling?
För utskick av handlingar elektroniskt eller på papper, oavsett antal sidor och dokument, tar Inköp Gävleborg ut en administrationsavgift på 400 kronor (ink. moms) per utskick. Den inkluderar alla kostnader, inklusive porto.

Administrationsavgiften gäller inte anbudsgivare i den aktuella upphandlingen.

Avgiften ska sättas in på vårt plusgiro 29661-6. Beställaren ska anmäla, via e-post eller telefon, när pengar har satts in. Därefter skickas handlingarna till beställaren.