processen_avrop

SÅ GÅR VÅRA UPPHANDLINGAR TILL
När någon av våra medlemskommuner eller bolag vänder sig till oss för att få hjälp med en upphandling, följer vi vår upphandlingsprocess. Vilka delar den innehåller ser du nedan och du kan läsa mer genom att klicka på respektive steg.
AVROP/LEVERANS
När avtalet/avtalen är tecknade är det dags för beställaren att beställa/avropa. Hur beställning går till kan vara olika, men information finns alltid med i avtalet. Flera kommuner har idag infört inköpssystem och mer om det kan du läsa om under E-handel.