processen_avtal

SÅ GÅR VÅRA UPPHANDLINGAR TILL
När någon av våra medlemskommuner eller bolag vänder sig till oss för att få hjälp med en upphandling, följer vi vår upphandlingsprocess. Vilka delar den innehåller ser du nedan och du kan läsa mer genom att klicka på respektive steg.
AVTAL
Om tilldelningsbesked skickats ut elektroniskt kan avtal tecknas efter tio dagar om ingen överprövning gjorts till förvaltningsrätten. Har tilldelningsbeskedet skickats enbart som brev eller både i brevform och elektroniskt kan avtal tecknas först efter 15 dagar.

Då avtal tecknats kan det se lite olika ut. Ibland är det en ensam leverantör som får avtal och andra gånger tecknas avtal med flera leverantörer. Vill du veta mer om hur det kan se ut kan du läsa det här under
När avtal tecknats >>