processen_kvalificering

SÅ GÅR VÅRA UPPHANDLINGAR TILL
När någon av våra medlemskommuner eller bolag vänder sig till oss för att få hjälp med en upphandling, följer vi vår upphandlingsprocess. Vilka delar den innehåller ser du nedan och du kan läsa mer genom att klicka på respektive steg.
KVALIFICERING
Här kontrolleras om inkomna anbud uppfyller ställda krav på företaget. Krav på företagets tekniska förmåga och kapacitet samt ekonomi och skatter kontrolleras. Endast de anbud som uppfyller kraven går vidare till utvärdering.