processen_oppning

SÅ GÅR VÅRA UPPHANDLINGAR TILL
När någon av våra medlemskommuner eller bolag vänder sig till oss för att få hjälp med en upphandling, följer vi vår upphandlingsprocess. Vilka delar den innehåller ser du nedan och du kan läsa mer genom att klicka på respektive steg.
ÖPPNING
När sista dagen för inkomna anbud varit är det dags för anbudsöppning. Det är alltid två personer som är med vid anbudsöppningen för att säkerställa att alla anbud tas emot på samma sätt.