tecknade avtal

NÄR AVTAL TECKNATS
När du fått ett avtal är det lite olika hur det sedan fungerar. Ibland är det en ensam leverantör som får avtalet och i andra fall tecknas avtal med flera leverantörer.

Finns det flera leverantörer rangordnas ibland avtalen. Vid tilldelningen innebär det att en leverantör rangordnas som nummer ett och på så vis är den som kommunen i första hand ska vända sig till vid beställning. Utifrån olika kriterier kan beställaren sedan vända sig till nummer två o.s.v.

handlsag
En annan möjlighet då flera leverantörer ingår i ett avtal är att man använder sig av förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att man vid beställning tillfrågar samtliga leverantörer som fått ett avtal, och den som bäst svarar upp mot det som efterfrågas i just den beställningen får ordern.

Ibland finns både rangordning och förnyad konkurrensutsättning i ett avtal, och den förnyade konkurrensutsättningen genomförs då ofta när beställningen överstiger ett visst värde eller då man behöver ta hänsyn till andra kriterier som är avgörande för inköpet. Dessa kriterier är alltid angivna i avtalet.

E-HANDEL OCH E-FAKTURA
En del av Inköp Gävleborgs kommuner har infört inköpssystem, vilket för dig som leverantör innbär att dina varor eller tjänster ska implementeras i systemet. Hur detta går till och hur du sedan skickar dina fakturor till kommunerna kan du läsa mer om under E-handel >> och E-faktura