8 juni 2020 stänger växeln och info@inkopgavleborg.se

Nya kontaktvägar i olika frågor framgår under Rubriken ”KONTAKT”. Från samma datum finns inga anställda kvar i Inköp Gävleborg.