ORGANISATION

Inköp Gävleborg är i juridisk mening upphandlande myndighet och genomför upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag.

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektör och det beslutande organet är direktionen. Den är sammansatt av utsedda politiker från var och en av medlemskommunerna. Beslutanderätten i de flesta löpande frågorna är delegerad till personal i kommunalförbundet enligt fastställd delegationsordning.

Vår organisation består av förbundsdirektör, upphandlingschef, två upphandlingsteam samt en stab.
Varje upphandlingsteam består av ett antal upphandlare som är specialiserade inom olika branscher och områden. Varje team leds av en teamledare.

Team
Fastighet och transport
Kommunikation och service

Staben
Staben har hand om kundtjänst, support, direktupphandling controlling, e-handel, ekonomi och administrativt stöd.

Kontakta oss
Kundtjänst: 010 – 471 30 01
Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00
E-post: info@inkopgavleborg.se
kontor2
Följ oss i sociala medier
facebook