over10000_hudiksvall

INKÖP MELLAN 10 000 – 100 000 SEK/ÅR ELLER AVTALSPERIOD
Överstiger värdet av inköpet 10 000 SEK ska du alltid tillfråga din inköpssamordnare om hur behovet av varan/tjänsten ser ut i din kommun. Minst tre leverantörer ska alltid tillfrågas skriftligt och köpet ska sedan dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla
följande:
– Vad som köpts
– Vilka som tillfrågats
– Vem som fick uppdraget samt motivering till detta
– Priset


Tillbaka >>