PERSONAL
Våra e-postadresser är namn.efternamn@inkopgavleborg.se
Lina Haglund
Lina Haglund
010 – 471 30 19
Förbundsdirektör
Kommunansvarig Gävle, Söderhamn
Kent Mähler
Kent Mähler
010 – 471 30 15
Upphandlingschef
Kommunansvarig Hofors
UPPHANDLING

Jonas Bäckström
010 – 471 30 36
Teamledare Söderhamn/Upphandlare
Roxana Berggren
Roxana Berggren
010 – 471 30 08
Upphandlare
Kommunansvarig Ockelbo
Stefan Åkerlund
Stefan Åkerlund
010 – 471 30 34
Upphandlare

Upphandlare

Katrine Johansson
Katrine Johansson
010 – 471 30 09
Upphandlare
Alfred Björebo
Alfred Björebo
010 – 471 30 21
Upphandlare
Kommunansvarig Bollnäs
Sandra Davidsson
Sandra Davidsson
010 – 471 30 18
Upphandlare
Kommunansvarig Ovanåker

Malin Sjöberg
010 – 471 30 23
Upphandlare
Kommunansvarig Ljusdal

Ann-Sofie Hogrebe
010-471 30 06
Upphandlare
STABEN
Carina Eriksson
Carina Eriksson
010 – 471 30 22
Projektadministratör Inköpssystem
Sandra Eriksson
Sandra Eriksson
010 – 471 30 31
Kundtjänst/
Direktupphandling

Ann-Charlotte Jonsson
010 – 471 30 37
Kundtjänst/
Direktupphandling
ÖVRIG PERSONAL
Veselina Minkova Velinova
Veselina Ivanova Minkova-Velinova
010 – 471 30 04
Upphandlingsplanering