STYRDOKUMENT
Verksamheten styrs genom en förbundsordning som är fastslagen av
Inköp Gävleborgs direktion.

Förbundsordning med kommentarer
01. Förbundsordning med kommentarer

Upphandlingsstrategi
Policyn gäller regionens kommuner, kommunala bolag, kommunala samordningsförbund och andra offentliga aktörer som överlämnat upphandlingsansvar av, eller upplåter för dess räkning att upphandla, varor och tjänster samt Inköp Gävleborg som upphandlande myndighet.
06. Upphandlingspolicy

Att tänka på angående mutor och bestickning:
10. Policy mot mutor och bestickning

Kontakta oss
Kundtjänst: 010 – 471 30 01
Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00
E-post: info@inkopgavleborg.se
kontor2
Följ oss i sociala medier
facebook