UNDANTAGNA UPPHANDLINGSOMRÅDEN

Följande områden omfattas för närvarande inte av Inköp Gävleborgs uppdrag:
Byggentreprenader
Tjänsteupphandling inom utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt kultur, fritids- och idrottsverksamhet
Viss direktupphandling

Kommunalförbundet kan vara kommunerna behjälpliga även med de undantagna områdena, men beslut inom dessa fattas inte av kommunalförbundet.

Kontakta oss
Kundtjänst: 010 – 471 30 01
Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00
E-post: info@inkopgavleborg.se
kontor2
Följ oss i sociala medier
facebook