Uppdatering av leverantörsportalen 25/5

P.g.a. uppdateringar i vår leverantörsportal går det inte att lämna anbud fredag 25/5 fr.o.m. klockan 17.
Arbetet beräknas vara klart klockan 20.00.