utvardering_bestallare

SÅ GÅR VÅRA UPPHANDLINGAR TILL
När någon av våra medlemskommuner eller bolag vänder sig till oss för att få hjälp med en upphandling, följer vi vår upphandlingsprocess. Vilka delar den innehåller ser du nedan och du kan läsa mer genom att klicka på respektive steg.
UTVÄRDERING
Utvärdering sker enligt de kriterier som tagits fram i förfrågningsunderlaget. Här genomförs också eventuellt förhandling.