START

Nu avvecklas Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 

Denna hemsida kommer att stängas 31 maj 2024.

Efter beslut av samtliga medlemskommuner har nu avvecklingen av kommunalförbundet inletts. Uppdraget att förvalta ingångna avtal är slutfört och förbundet har ej längre några aktiva avtal.

Enligt förbundsordningen har direktionen därmed övergått till att vara likvidator. Avvecklingen av förbundet beräknas vara slutförd per 30 juni 2024.

Vid ev frågor om avvecklingen kontakta Carl-Göran Ericsson via epost administration@inkopgavleborg.se

Frågor om upphandlingar och avtal hänvisas till respektive medlemskommun alternativt Inköpssamverkan Mitt.

 

Kontakta oss
Se Kontakt ovan
Top