Månad: april 2016

Livsmedelsupphandlingen 2013 resulterade i stora besparingar åt kommunerna då det vid tidpunkten för att lämna anbud var ovanligt låga priser på just livsmedel. Tack vare dialog med leverantörerna ser nu avtalet ut att kunna spara ytterligare cirka 14 miljoner under

Att upphandling är någonting krångligt och svårt är en vanligt förekommande åsikt hos företagare liksom att offentliga affärer är något av en annan värld. Veronica Fjäll, HNA (Hudiksvalls Näringslivs AB), stöter ofta på liknande föreställningar i mötet med olika företag.

Hållbarhet och sociala krav är ett aktuellt ämne och något som diskuteras mycket inom upphandlingsvärlden just nu. Nya LOU som förväntas träda i kraft under 2017 ska ge större möjligheter att ställa just dessa krav och nu vill Annie Persson

Vill du vara med och lämna anbud i kommunernas upphandlingar? Här har vi tipsen som hjälper dig att utforma ett konkurrenskraftigt anbud. 7 tips för att lämna anbud >>

Top