Månad: december 2017

Från och med årsskiftet höjs tröskelvärdena för offentliga upphandlingar, en prisjustering som genomförs vartannat år av EU-kommissionen. De nya tröskelvärdena fr.o.m. 2018-01-01 kan du se här >>

Som upphandlingschef på Inköp Gävleborg ansvarar du för personal- och arbetsledning av organisationens ca 20 upphandlare stationerade på tre orter i länet. Du är en närvarande chef som får dina medarbetare att växa och utvecklas och har ett stort intresse

Nu är rekryteringen av ny förbundsdirektör till Inköp Gävleborg klar och det blir även fortsättningsvis Lina Haglund som kommer att axla rollen. Lina har sedan februari varit tillförordnad förbundsdirektör, men har även tidigare funnits i organisationen som upphandlare. Förbundsdirektören har

Fr.o.m. 20171127 gäller en ny rangordning för tolktjänster. Rangordningen samt info om hur du beställer hittar du här eller i avtalsdatabasen Kommers. Avtalet avser både telefontolkar och platstolkar. Till info om rangordningen >>

Under hösten har vi på Inköp Gävleborg tillammans med medlemskommunerna startat upp arbetet med så kallade praktiska anbudsskolor. En anbudsskola riktar sig mot företagare och ger en inblick i LOU och vad som styr de offentliga inköpen men innehåller också

Top