Månad: december 2019

Gävle kommun utträder ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg 1 januari 2020. Det innebär att förbundets uppdrag övergår till att förvalta ingångna gällande avtal. Gävles utträde innebär också att medlemskommunerna nu själva tar över upphandlingsansvaret för nya upphandlingar fr o m 1

Top