När du som arbetar inom kommunen behöver köpa in möbler eller andra inventarier till din verksamhet finns avtal inom olika områden med flera leverantörer och därmed tillgång till ett brett sortiment. Med hjälp av Anna-Carin Abrahamsson, arbetsmiljöingenjör på Hudiksvalls kommun, listar vi några av de saker du som kommunanställd behöver tänka på och förklarar vad det är som ligger bakom våra avtal.

Läs hela artikeln här >>

Ny tjänst lyser upp Bollnäs skolorGenom en upphandling av ljus har Bollnäs kommun banat väg för ett helt nytt sätt att lysa upp sina skolor och förskolor. När det var dags att byta ut verksamheternas belysning valde kommunen istället för att köpa in en ny uppsättning armaturer att upphandla ljus som tjänst.

Maria Nyhammar, förskolechef på Nyhemsgården i Arbrå är nöjd med resultatet.
– Det är ett mycket behagligare ljus i våra lokaler nu än tidigare. En av de största fördelarna är hur lätt det är att anpassa belysningen. Som förskola behöver vi ofta ändra våra lokaler och möblera utifrån hur våra barngrupper ser ut och vilka aktiviteter som passar i olika rum för tillfället, förklarar Maria.

Läs hela artikeln: Ny tjänst lyser upp Bollnäs skolor >>

Michael KazmierczakUpphandlingsmyndigheten har till uppgift att utveckla den offentliga affären och fungera som ett stöd för de upphandlade myndigheterna runt om i landet. Som en del i sitt arbete har Upphandlingsmyndigheten ett insynsråd som utses avregeringen, med syfte att bistå myndigheten med råd, kunskap och erfarenhet.
I år har Inköp Gävleborgs Michael Kazmierczak valts in som ledamot i insynsrådet.
– Det är såklart ett ärofyllt uppdrag. Att regeringen vill att vi på Inköp Gävleborg finns representerade i Insynsrådet ser jag som ett kvitto på att vi kommit långt i vårt upphandlingsarbete och att man runt om i landet anser att det vi gör är bra. Det här är en fantastisk möjlighet att kunna påverka och vara med och driva utvecklingen, säger Michael Kazmierczak, verksamhetscontroller Inköp Gävleborg.

Ta chansen att delta i en av våra praktiska anbudsskolor i Bollnäs 16/5 klockan 18.00-20.00.
Läs mer om kvällen och hur du anmäler dig i inbjudan.

Till inbjudan >>

Tisdag 24/4 är vår kundtjänst stängd p.g.a. verksamhetsplanering.

Du är välkommen åter onsdag 25/4 eller via mejl: info@inkopgavleborg.se

Nu ska skolorna i Bollnäs kommun få bättre belysning med fokus på elevernas individuella behov, hälsa och välmående. Istället för att köpa in en ny uppsättning med armaturer till klassrummen har kommunen valt att upphandla funktionen ljus där tjänsten möjliggör anpassning av ljuset ända ner på individnivå.

Den nya belysningen som installeras är framtagen av återvunnet material där delarna lätt kan anpassas och bytas ut, och har därmed fördelar ur ett miljöperspektiv. Genom att ljuset nu köps in som tjänst finns också stora möjligheter till att anpassa belysningen under avtalets gång utifrån hur behoven och verksamheterna förändras, en flexibilitet som är svår att uppnå vid vanliga köp av armaturer. Den nya lösningen förväntas också medföra kostnadsbesparingar genom den avsevärt lägre energiförbrukningen som ny led-teknik medför.

Upphandlingen har drivits genom ett nära samarbete mellan Bollnäs kommun och det forskningsbaserade projektet ”Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt” hos Region Gävleborg. Flera experter inom olika områden har varit inblandade i arbetet och Inköp Gävleborg har som upphandlande myndighet för kommunen varit delaktiga under processen och genomförandet av upphandlingen:
– Det har varit jättespännande att vara en del av den här processen och jag är övertygad om att vi framåt kommer att se mer av den här typen av upphandlingar. Utvecklingen inom olika områden går idag mycket snabbt och nya tekniker kommer hela tiden ut på marknaden. Genom att upphandla tjänster på det här sättet blir det lättare som köpare att hänga med i den utvecklingen, säger Sandra Stark, upphandlare Inköp Gävleborg.

Upphandlingen har fått stor uppmärksamhet såväl inom den egna kommunen som nationellt och mer finns att läsa om arbetet i ett flertal publicerade artiklar:
https://upphandling24.se/nytt-ljus-over-bollnas/
https://inkopsradet.se/innovation/upphandling-som-nar-onskad-effekt/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/nu-ar-det-eleverna-inte-pengarna-som-bestammer-i-bollnas
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/bollnas/bollnas-satsar-pa-banbrytande-ljus-stort-intresse-for-detta-aven-nationellt

På uppdrag av våra medlemskommuner har en extern utredning genomförts med syfte att se över hur kommunerna på bästa sätt kan samverka inom upphandlingsområdet framåt. Utredningen har genomförts delvis för att den förbundsordning som legat som grund för förbundet sedan 90-talet är i behov av översyn, och dels för att Gävle kommun valt att begära utträde ur samarbetet.

Utredningen presenterar olika förslag på nivåer för samverkan samt vilka delar som behöver ses över för en så effektiv upphandlingsverksamhet som möjligt.
Nästa steg i processen är nu att övriga medlemskommuner politiskt genom en viljeinriktning ska ta ställning till hur en framtida lösning ska se ut.

– Att de olika delarna i upphandlingsarbetet nu ses över är positivt, liksom kommunernas engagemang i frågan. Vi ser att en fortsatt samverkan även framåt är det mest fördelaktiga ur flera aspekter, exempelvis genom att större inköpsvolymer ger förutsättningar för bättre priser och leveransvillkor samt en hög kvalitet genom samlad kompetens, säger Lina Haglund, förbundsdirektör Inköp Gävleborg.

Oavsett hur den framtida samverkan kommer att organiseras så kommer Gävle kommuns utträde att få en finansiell effekt för de kvarvarande medlemskommunerna som behöver täcka upp även för Gävle kommuns del.

– Trots att Gävle kommuns utträde såklart får en ekonomisk inverkan för de kvarvarande kommunerna ser vi att det även framåt är både mest kostnadseffektivt och kvalitetssäkert att dela på de resurser och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget, säger Lina Haglund.

Fakta Gävle kommuns utträde
Gävle kommun sade i september upp sitt medlemskap hos Inköp Gävleborg med en uppsägningstid om 3 år, vilket innebär att medlemskapet sträcker sig till september 2020. Om Gävle kommun kommer att lämna samarbetet tidigare än detta är en förhandlingsfråga mellan Gävle kommun och övriga medlemskommuner som i dagsläget ännu ej är klar.

Ta chansen att delta i en av våra praktiska anbudsskolor i Ovanåker 12/4 klockan 18.00-20.00.
Läs mer om kvällen och hur du anmäler dig i inbjudan.

Inbjudan anbudsskola Ovanåker >>

Onormalt låga anbud är inom upphandlingsområdet ett välkänt fenomen som är och har varit vanligt förekommande inom exempelvis byggbranschen.

Lagen har idag skärpts och säger att en upphandlande myndighet har skyldighet att begära in en förklaring från anbudsgivaren om anbudet bedöms vara onormalt lågt. Om en godtagbar förklaring då inte lämnas är det också myndighetens skyldighet att förkasta anbudet. Dock finns idag relativt få fall i Sverige där man av den anledningen faktiskt valt att förkasta anbud.

Daniel Turås, upphandlare inom Fastighet och Energi på Inköp Gävleborg har under de senaste sex åren arbetat för att få bukt med fenomenet onormalt låga anbud. Dels genom att systematiskt begära in förklaringar på anbud som förefaller vara orimligt låga och sedan genom att förkasta anbud där förklaringen inte anses tillräcklig.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln om arbetet med onormalt låga anbud.
Onormalt låga anbud

Under 2017 genomförde Inköp Gävleborg tillsammans med Söderhamns kommun en upphandling av fruktkorgar riktad mot sociala företag. Upphandlingen, som resulterade i ett avtal med Stenbackens boende- och arbetskooperativ, är nu nominerad till Handslaget, en utmärkelse som årligen delas ut till årets offentliga upphandling av tidningen Offentliga Affärer och som får stort genomslag i hela Sverige.

Se filmen där vi tillsammans med Söderhamns kommun berättar om upphandlingen som gjorde skillnad och möt Leo som varje vecka levererar frukt till de kommunala verksamheterna.

Utmärkelsen Handslaget delas ut i samband med Upphandlingsdagarna 31/1 2018.
Mer om nomineringarna och de olika motiveringarna kan ni läsa på upphandlingsdagarnas hemsida >>
Top