Anbudsskolor för företag


Under hösten har vi på Inköp Gävleborg tillammans med medlemskommunerna startat upp arbetet med så kallade praktiska anbudsskolor. En anbudsskola riktar sig mot företagare och ger en inblick i LOU och vad som styr de offentliga inköpen men innehåller också en mer praktisk del. Deltagarna får under handledning av upphandlare från Inköp Gävleborg vara inne i systemet och prova på att lämna ett anbud i en påhittad upphandling, ett tillvägagångssätt som visat sig vara uppskattat.

Sandra Stark och Maria Larsson från Inköp Gävleborg är de som hittills hållit i anbudsskolorna.
– Det här är ett jättebra sätt att introducera företag till våra upphandlingar. Ofta upplever deltagarna efter anbudsskolan att det är mycket enklare än vad de hade föreställt sig, säger Sandra Stark.

Och fler anbudsskolor kommer att anordnas framöver ute i kommunerna. Information om var och när läggs löpande ut här på Inköp Gävleborgs hemsida och näst på tur är Älvkarleby den 18/1 2018 klockan 18.00.