Avbrutet avtal för leverans av fruktkorgar

Fr.o.m. 2016-11-25 hävs avtalet för Leverans av fruktkorgar med Företagsväxter i Knivsta AB. Anledningen till att avtalet hävs är ett flertal uteblivna leveranser.
En ny upphandling kommer att annonseras efter årsskiftet och fram till dess att ett nytt avtal börjar gälla får du som beställare köpa fruktkorgar genom direktupphandling.