NÄR DET INTE FINNS ETT AVTAL/DIREKTUPPHANDLING
Riktlinjerna för ur du ska gå tillväga då det inte finns något avtal skiljer sig något mellan våra olika medlemskommuner. Kontakta inköpssamordnaren eller motsvarande i din kommun för att ta reda på vad som gäller hos dig. Innan du gör en direktupphandling ska du alltid kontrollera om ni redan har ett avtal för varan/tjänsten du ska köpa.