INKÖP ÖVER 100 000 SEK/ÅR ELLER AVTALSPERIOD

Annonsering
Om värdet överstiger 100 000 SEK/år ska upphandlingen annonseras och dokumenteras. Annonsering ska ske på Inköp Gävleborgs hemsida, och kan också göras på kommunens egen hemsida. För annonsering på Inköp Gävleborgs hemsida ringer du 010-471 30 01. Då upphandlingen annonseras hos Inköp Gävleborg sker detta i avtalsdatabasen Kommers och genom denna ställer sedan leverantörerna sina frågor gällande upphandlingen. Här publiceras sedan svaren för att alla leverantörer ska få tillgång till samma information.

Förfrågningsunderlag
Du behöver också ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandlingen. Här finner du mall för förfrågningsunderlag och även ett förifyllt exempel.


Mall för förfrågan över 100 000SEK/ÅR >>

Exempel Förfrågan direktupphandling >>

E-handelsbilaga >>

Prismall >>


Utvärdering, avtal och dokumentation
När anbudstiden gått ut är det dags att utvärdera och dokumentera de anbud som kommit in. När anbuden utvärderats efter de kriterier som du angivit i förfrågningsunderlaget tar du beslut om vinnande anbud. Ett avtal ska skrivas med vinnande leverantör, och här kan du använda dig av avtalsdelen i förfrågningsunderlaget.

Mall för tilldelningsbeslut >>

Avtalsmall >>


Dokumentation ska föras över vilka anbud som kommit in med uppgifter om leverantör och pris.
Samtliga dokument som hör till ärendet scannas sedan in och skickas till Inköp Gävleborg för arkivering.


Tillbaka >>

Kontakta oss
Se Kontakt ovan