INKÖP MELLAN 25 000 – 100 000 SEK/ÅR
Överstiger värdet av inköpet 25 000 SEK ska du alltid tillfråga din inköpssamordnare om hur behovet av varan/tjänsten ser ut i din kommun. Minst tre leverantörer ska alltid tillfrågas skriftligt och köpet ska sedan dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla
följande:
– Vad som köpts
– Vilka som tillfrågats
– Vem som fick uppdraget samt motivering till detta
– Priset

Dokumentationen gör du i ett formulär på Nordanstig kommuns intranät.

Tillbaka >>