INKÖP MELLAN 25 000 – 100 000 SEK/ÅR ELLER AVTALSPERIOD
Skriftlig förfrågan till, om möjligt, tre leverantörer genom något av inköpssystemen eller via mallar på Inköp Gävleborgs hemsida. Se kommunens intranät under ”köp av varor och tjänster”.

Kontrollera med inköpssamordnaren om risk finns för att hamna över gränsen för upphandlingsvärdet.

Dokumentera
Dokumentationen på genomfört inköp skall alltid registreras enligt den rutin som framgår på
kommunens intranät under ”köp av varor och tjänster”.

Förfrågningsmall under 100 000 SEK/ÅR >>

Dokumentationsmall under 100 000SEK/ÅR

Skicka även en kopia av dokumentationen till kommunens inköpssamordnare.

Tillbaka >>

Kontakta oss
Se Kontakt ovan