Clas Ohlsson och Biltema gör premiär inom offentliga affärer i Gästrikland

– HÖGT ANVÄNDARFOKUS I UPPHANDLING AV JÄRNHANDELSVAROR
Två nya aktörer gör premiär inom offentliga affärer i och med upphandlingen Hämtköp av järnhandelsvaror, nämligen Clas Ohlsson och Biltema. Sammanlagt är det sju leverantörer som fått avtal i upphandlingen som träder i kraft den 15 mars och omfattar Gävle kommun, Hofors kommun och Gästrike Räddningstjänst..

Beställarnas behov har varit i fokus och är av skiftande karaktär då verksamheterna som handlar på avtalet är många. Vissa verksamheter kräver professionella högkvalitativa produkter medan andra har en produktanvändning av lägre grad. För att få så många leverantörer som möjligt att delta har en del av arbetet gått ut på att föra dialog med aktörer som vanligtvis inte brukar vara med och lämna anbud i kommunernas upphandlingar. Clas Ohlson och Biltema är två av dessa och Fredrik Bäckström, upphandlare på Inköp Gävleborg, är nöjd med resultatet.

fredrik_b
-På det här viset blir det bra för alla parter. Beställarna får möjlighet att handla från ett bredare sortiment som passar fler verksamheter och alla leverantörer konkurrerar om affärerna på lika villkor, säger Fredrik Bäckström.

När avtalen börjar gälla och det är dags för beställarna att göra sina inköp handlar man hos den leverantör som bäst svarar upp mot verksamhetens behov vid det specifika inköpstillfället. Det är då faktorer som produktens egenskaper, användningsgrad, användningsområde, pris och användarvänlighet som tas i beaktning.

Fakta om avtalet: Samtliga leverantörer som har fått avtal är Ahlsell Sverige AB, Swedol AB, AB Karl Hedin Bygghandel, XL Bygg i Gästrikland AB, Clas Ohlson AB, TOOLS Sverige AB samt Biltema Gävle. Avtalet är giltigt i två år med möjlighet till maximalt två års förlängning.