STEG 3
ATT HÄMTA UNDERLAG
Då du loggat in i Kommers kommer du att se ett antal rutor i olika färger.

1.
Genom att klicka på den blå rutan längst till vänster, ”Pågående upphandlingar”, kommer du till listan över alla upphandlingar som är annonserade just nu.

2.
Hittar du en upphandling som intresserar dig klickar du på annonstexten och får då en översikt om vad upphandlingen innefattar .

3.
Vill du sedan ta del av underlaget som hör till upphandlingen klickar du på Intresseanmälan i menyraden till vänster. Att anmäla intresse förbinder dig inte till upphandlingen utan ger dig helt enkelt möjlighet att ta del av underlaget och följa de frågor och svar som ställs av andra intressenter i upphandlingen.

Då du anmält ditt intresse blir alla dokument i underlaget tillgängliga för dig under fliken ”Förfrågningsunderlag” i menyn till vänster (bild 3). Här kan du också ta del av frågor och svar, samt själv ställa frågor.


TillbakaSteg 4. Att lämna anbud

kommers_1
kommers_2
kommers3
Kontakta oss
Har du frågor se ”KONTAKT” ovan