INTEGRERAD E-HANDELSLÖSNING
Har du fått ett avtal och redan håller på med e-handel kan du integreras till deras inköpssystem, enligt något av de standardiserade format som systemleverantörer stödjer, enligt nedan.
Eventuella kostnader med anledning av uppfyllandet av avtalad elektronisk e-handel inköpsprocess bekostas av respektive part.
Innan du lämnar ditt anbud ska du förvissa sig om tekniska förutsättningar och kostnader.INTEGRERAD KATALOG
En elektronisk katalog innehållande avtalat sortiment kan baseras på formaten:
PRO FF V6, PRO XML V6 eller på EDIFACT D96 PRICAT (SFTI 6.1).

PUNCH-OUT
Integration mellan web-shop och inköpsmodul baseras på OCI eller Visma
Proceedo cXML och Agresso format i syfte att hantera stora variationer i produktsortiment och flera än 999 artiklar, t ex Adlibris egen webbshop.

INKÖPSORDER
Order kan sändas via e-post/fax, eller integrerat till Leverantörens orderhanteringssystem, baserad på EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3), cXML, xCBL 3.5 eller SFTI Sveorder.

ORDERBEKRÄFTELSE
Inköpssystemet stödjer integrerad orderbekräftelse baserad på EDIFACT D96 ORDRSP (SFTI 6.3) eller xCBL.

LEVERANSAVISERING
Inköpssystemet stödjer integrerad leveransavisering baserad på EDIFACT D96 DESAVD (SFTI 6.3).

KOMMUNIKATION
Integrationer baseras på FTP, SFTP eller HTTPS kommunikation.

FAKTURA
Inköpssystemet stödjer integrerad faktura baserad på EDIFACT D96 (SFTI 6.3, 9.1), cXML, Svefaktura, FINVOICE, e2b XML eller OIO XML

Är du osäker är du välkommen att kontakta Carina Eriksson, 0270-726 11.

Kontakta oss
Har du frågor se ”KONTAKT” ovan