KATALOG

För att era produkter/tjänster ska integreras i inköpssystemet ska ni tillhandahålla en katalog över ert sortiment senast 1 månad före avtalets startdatum, eller enligt överenskommelse. Inköp Gävleborg tillhandahåller en excel-fil för ifyllande av produkt- och prisuppgifter som sedan returneras för införande av uppgifterna i inköpssystemen.
Som leverantör ansvarar ni själva för att katalogen fylls i och skickas till Inköp Gävleborg.

Katalogen ska innehålla
– bilder,
– produkt/tjänstebeskrivning,
– miljömärkning,
– UNSPCS koder,
– jämförelsepriser,
– förpackningsstorlekar
– produktdatablad,

Ovanstående ska alltid ingå i katalogen om inte annat avtalats.
Är du osäker är du välkommen att kontakta:
Carina Eriksson, 0270-726 11.

Att komma igång med E-handel
Du som står i begrepp att införa e-handel, ju mer förberedd desto smidigare blir övergången.Dessutom är det bra att var väl inläst och ha klart för sig vilka förutsättningar som gäller. NEA (Nätverk för elektroniska affärer) har tagit fram en checklista för att underlätta implementeringen av e-handel.

Till checklistan

Kontakta oss
Har du frågor se ”KONTAKT” ovan