STEG 4
ATT LÄMNA ANBUD
Hur man lämnar anbud varierar mellan olika upphandlingar, men vanligast idag och det vi rekommenderar är att du skickar ditt anbud elektroniskt.

Då du gjort en intresseanmälan för en upphandling får du tillgång till underlaget och under fliken ”Anbud” i Kommers står också angivet hur du ska fylla i och lämna ditt anbud i den specifika upphandlingen.

I en del upphandlingar finns ett anbudsformulär direkt i Kommers, som du fyller i steg för steg. Se till att du uppfyller alla krav som ställts i underlaget.

Andra gånger består anbudet av olika dokument som du laddar ner och sparar på din dator. Du fyller sedan i dokumenten och returnerar till Inköp Gävleborg.

Obs! Kom ihåg att spara dokumenten på din dator. Skickar du sedan in anbudet elektronisk laddar du upp de sparade dokumenten tillsammans med ditt anbud.

TillbakaSteg 5. 7 enkla tips

dator
Kontakta oss
Har du frågor se ”KONTAKT” ovan