Gävle kommun lämnar Inköp Gävleborg – ny inköpsorganisation tar vid

Gävle kommun utträder ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg 1 januari 2020. Det innebär att förbundets uppdrag övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Gävles utträde innebär också att medlemskommunerna nu själva tar över upphandlingsansvaret för nya upphandlingar fr o m 1 januari 2020 oavsett belopp.
Medlemskommunerna har under hösten 2019 påbörjat ett arbete med att bygga upp egna inköps-/upphandlingsorganisationer för att fortsättningsvis kunna göra sina egna upphandlingar. Hälsingekommunerna kommer när det är fördelaktigt att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.
Hur påverkar det mig som nuvarande/potentiell leverantör?

– Du som är avtalsleverantör påverkas inte, beställningar och leveranser sker som vanligt tills avtalet löper ut.

– Du som vill se vilka upphandlingar som är på gång gör det via webbplatsen www.inkopgavleborg.se precis som tidigare.
– Du som vill lämna anbud i en upphandling gör det via webbplatsen www.inkopgavleborg.se precis som tidigare

För mer information om avtal och upphandling:
Inköp Gävleborg, info@inkopgavleborg.se Tel 010-471 30 01
För mer information om nya organisationen:
Carl-Göran Eriksson, projektledare carl-goran.ericsson@soderhamn.se Tel 076-820 11 65