God jul och gott nytt år önskar vi på Inköp Gävleborg

Vi håller vår kundtjänst öppet som vanligt mellan 9-12 i mellandagarna.Jul jul strålande jul!
Då var det dags igen att säkerställa att julens alla underbara ting kommer att kunna uppföras och genomföras på ett traditionsenligt och vackert vis likväl som att det ska ske på ett så resurseffektivt sätt som möjligt och därtill vara i sig en källa till glädje och förnöjsamhet. Det är inte lite krav och förväntningar som ställs på människorna i denna tid då solens strålar i bästa fall med sitt svaga sken ger oss del av det så behövliga energitillskottet en blek vintersol kan ge.

Dessa krav och förväntningar är inte helt olika de som ställs på och förväntas av en upphandlare i det offentligas tjänst. Insatsens höjd och förväntad nivå torde normalt kräva lite av superkrafter för att motsvara detta och då är det väl tur att julen är den tid på året då det är som mest tillförd magi i alla pågående processer. En magi som såväl vi i vårt jularbete anbefaller som vi i den offentliga affären behöver och gör. Alltså önskar vi oss alla en magisk jul likväl som en fröjdefull jul.

Då var det dags för mig att klä granen och fylla dess fot med julklappar, klappar som gör vår offentliga affär än mer värdeskapande än den är idag.

En av de klappar som är mest värdefull är förstås våra nya medarbetare som vi håller på att introducera in i den magiska värld som den offentliga affären så intrikat är sammansatt av. Att komma in och förstå att tillämpa den med målet värde för beställare och medborgare är sannerligen en utmaning värd för den mest hugade att anta. Det är till den ni våra nya kära medarbetare är välkomna att bidra till och genom det skapa det värde som är vårt uppdrag, uppdraget att vara ”Partnern för den bästa affären” kan lätt liknas vid det som nu stundar när vi träder in i jultiden.

Delad glädje är dubbel gläjde är en av livets absoluta sanningar och för mig handlar det om essensän i en affär. Att skapa ett avtalsförhållande där såväl köpare som säljare är nöjda och ser att relationen dem emellan är ömsesidigt värdeskapande är en del i det som jag ser som bra offentliga affärer. För mig är årets julklapp inte en robottdamsugare eller en wookpanna, nej det är dialogen oss emellan, dialogen som ger förutsättningar för säljaren att bättre förstå köparens behov och för köparen att bättre förstå säljarens möjligheter. Det är i detta möte, i detta hårkors som värdeutveckling uppstår.

Vad gäller magiska under är givetvis utveckling av process och system som både integrerar olika systemområden som underlättar för både beställare, upphandlare och leverantörer något som underlättar, föbättrar och adderar värde.
Dessa teknikens under är en del av de saker jag väljer att placera under min magiska gran.

Med en gran så strålande och klappar så värdeskapande känner jag att såväl julefrid som glädje och magi kommer att fylla min jul och jag önskar att även din magiska gran skänker detsamma till dig.

Med detta tillönskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi ses på det nya året för att med kraft och mod anta de utmaningar och möjligheter som står oss i den offentliga affärens tjänst bi.

Vi ses
//Johan Almesjö, Inköp Gävleborg