GoodforKids, en av leverantörerna som bidrar till giftfri miljö i kommunernas förskolor

Nu tas nya steg mot en giftfri miljö i kommunernas förskolor genom upphandlingen av lek-och skolförbrukningsmaterial. Upphandlingen, som genomförs av Inköp Gävleborg, omfattar allt ifrån leksaker, cyklar, barnvagnar och pysselmaterial till skrivhäften och provskrivningsblad och de nya avtalen börjar gälla 1 april.

Samtliga Inköp Gävleborgs medlemskommuner ingår i avtalet och har gemensamt beslutat att ställa högre krav på en del av de produkter som ingår i leverantörernas sortiment. Kraven handlar främst om att produkterna inte får innehålla ämnen som man idag vet kan ha en skadlig inverkan på barn som i flera avseenden är mer känsliga än vuxna för exponering av dessa ämnen.

Sammanlagt har fem leverantörer fått avtal och ett av dem är det lokala företaget GoodforKids, som har sitt säte i Söderhamn. Jenny Törnquist, ägare av GoodforKids, ser förutom själva affären också andra fördelar med att ha vunnit avtalet med kommunerna.
– Det känns bra att få en möjlighet att bidra till en trygg och bra miljö för barnen i kommunernas förskolor. En del av arbetet under avtalstiden handlar om att öka kunskapen om vad en giftfri miljö faktiskt innebär och hur man på olika sätt kan uppnå den, säger Jenny Törnquist.

Företaget, som funnits sedan 2011, startades då Jenny upptäckte hur svårt det var att hitta produkter som var giftfria då hon själv fick barn.
– Många produkter utges för att uppfylla höga såväl ekologiska- som giftfria krav, men vid närmare undersökning stämmer det inte alla gånger. Därför är vi väldigt noga med vilka produkter vi tar in i vårt sortiment, säger Jenny Törnquist.

För GoodforKids är det här andra gången de vinner en upphandling och de har sedan tidigare också avtal med Växsjö kommun. Deras tips till andra företagare som funderar på att vara med och lämna anbud i upphandlingar är att inte vara rädd för att ställa frågor.
– Om man är osäker eller funderar över något i upphandlingen är det bara att fråga och gärna i god tid innan anbudstiden håller på att ta slut. Får du ett nej, fråga varför så lär du dig något till nästa gång, säger Sofia Lindström, GoodforKids.

Förutom GoodforKids har kommunerna också avtal med Lekolar AB, Aba skol, Tressport och Lek AB och Staples.

Foto: Örjan Berglund

Foto: Örjan Berglund

Foto: Inköp Gävleborg

Foto: Inköp Gävleborg