Hon vill påverka sociala krav

annie_persson_nyhetsbrevHållbarhet och sociala krav är ett aktuellt ämne och något som diskuteras mycket inom upphandlingsvärlden just nu. Nya LOU som förväntas träda i kraft under 2017 ska ge större möjligheter att ställa just dessa krav och nu vill Annie Persson bidra till utvecklingen inom området.

Annie läser sin sista termin på Inköp och Supply Management, NBI, och genomför under våren sin andra praktikperiod hos Inköp Gävleborg där hon ska skriva sitt examensarbete som kommer att rikta in sig just på sociala krav i upphandlingar.

– Sociala krav ställs bland annat för att se till att leverantörerna har bra arbetsförhållanden för sina anställda men också för att människor som står utanför samhället ska få möjlighet att ta sig in i arbetslivet. Genom att ställa sociala krav kan upphandlare bidra till ett bättre samhälle inom områden som exempelvis sysselsättning och integration, säger Annie.

Trots att ämnet är aktuellt finns få formuleringar framtagna för att ställa sociala krav. Ofta ställs redan idag den typen av krav på en grundläggande nivå i olika upphandlingar, något som Annie vill påverka.

– I mitt examensarbete vill jag hitta möjliga vägar att samla och ta fram mer avancerade kravformuleringar för just sociala krav, som förhoppningsvis går att sammanställa till ett slags kriteriebibliotek som upphandlare sedan ska kunna nyttja i sina upphandlingar för att nå högre nytta och effekt. Ämnet känns både roligt och intressant plus att det ger mig en möjlighet att göra verklig nytta och att vi som upphandlare kan göra något bra av det vi har möjlighet till, säger Annie.