Informationsträffar och anbudsskolor

Under hösten kommer en informationsträffar och anbudsskolor att genomföras ute hos medlemskommunerna, såväl för beställare som företagare.
Här ser du de tillfällen som hittills är klara och listan kommer att fyllas på eftersom.

Beställarutbildning i Älvkarleby
Älvkarleby 19 oktober 14.00-15.00

Informationskväll kring offentlig upphandling
Gävle 7 november 17.00 – 20.00
Läs mer om informationsträffen och hur du anmäler dig här >>
Riktar sig till företagare

Anbudsskola Ockelbo
Ockelbo 15 november 17.00 – 19.00
Läs mer om anbudsskolan och om hur du anmäler dig här >>

Beställarutbildning i Bollnäs
Bollnäs 3 december 13.00-15.00
Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig här >>

Beställarutbildning i Ljusdal
Ljusdal 6 december 09.00.00-11.00
Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig här >>